Aktuality »

29/08/2015 – 19:50 | 2 komentáre | 3 327 videní

Kapitálové životné poistenie je jednou z možností kedy je klient poisťovne poistený na riziko smrti a zároveň si vytvára finančnú rezervu do budúcnosti. Túto rezervu komerčná životná poisťovňa zhodnocuje technickou …

Čítať celý článok »
Domovská stránka » Pojmy a definície

Čo je poistné plnenie

Pridal , 12/02/2013 – 21:47Žiadny komentár | 1 644 videní

Poistné plnenie je to, čo sa životná poisťovňa zaviazala splniť v poistnej zmluve o životnom poistení v prípade ak nastane poistná udalosť. Poistné plnenie môže mať finančnú aj nefinančnú povahu.

1) Finančné poistné plnenie

Základom výpočtu výšky finančného poistného plnenia je poistná suma. Výška poistného plnenia tak môže byť rovná poistnej sume. Napríklad pri diagnostikovaní civilizačného ochorenia bude životnou poisťovňou vyplatená dohodnutá poistná suma.

Poistné plnenie môže byť určené rozsahom. Ako v prípade poistného plnenia pri trvalých následkoch, kedy poistné plnenie je určené percentom podľa stupňa závažnosti trvalých následkov v rozsahu napríklad od 1% až do 500% z poistnej sumy.

Alebo poistné plnenie môže byť násobkom poistnej sumy. Typickým je denné odškodné, kde poistným plnením je výška denného odškodného (poistná suma) vynásobená počtom dní, za ktoré sa má plniť.

Výsledná suma poistného plnenia pri jednej poistnej udalosti sa vypočíta ako súčet všetkých možných poistných plnení prináležiacich k tejto poistnej udalosti. Tak napríklad pri úraze s trvalými následkami sa do celkového poistného plnenia z tejto jednej poistnej udalosti zaráta denné odškodné za dobu liečenia úrazu, vrátane pobytu v nemocnici, plus príslušné percento z poistnej sumy za trvalé následky.

2) Nefinančné poistné plnenie

Pri nefinančnom poistnom plnení v prípade vzniku poistnej udalosti poistený nezískava žiadnu finančnú sumu, ale službu, pridanú hodnotu k životnému poisteniu. Medzi poistné plnenie nefinančnej hodnoty patria asistenčné, právne, prekladateľské a podobné služby, ktoré zabezpečuje poisťovňa na svoje náklady.

Pred samotným podpísaním vašej zmluvy o životnom poistení je vo vašom záujme, aby ste sa vopred informovali o spôsobe a výške poistného plnenia pri jednotlivých poisteniach, ktoré si dojednávate. Svoju pozornosť určite venujte výlukám z poistného plnenia. Predídete tak sklamaniu z nízkeho alebo žiadneho poistného plnenia zo strany životnej poisťovne.

Dobrý odborný poradca na životné poistenie vám aj v tomto smere dokáže pomôcť a dobre poradiť.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár
odborný poradca na životné poistenie

Značky:, ,

Napíšte komentár!

Pri komentovaní sa držte témy. Spam a nevhodné príspevky budú odstránené.

Môžete použiť tieto tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Blog podporuje Gravatar. Na vytvorenie vášho profilu navštívte gravatar.com.