Aktuality »

29/08/2015 – 19:50 | 2 komentáre | 3 327 videní

Kapitálové životné poistenie je jednou z možností kedy je klient poisťovne poistený na riziko smrti a zároveň si vytvára finančnú rezervu do budúcnosti. Túto rezervu komerčná životná poisťovňa zhodnocuje technickou …

Čítať celý článok »
Domovská stránka » Pojmy a definície

Kto je oprávnený (oprávnenou osobou)

Pridal , 15/04/2013 – 17:20Žiadny komentár | 1 262 videní

Oprávnený (oprávnenou osobou) v životnom poistení je fyzická osoba, ktorá jedine v prípade úmrtia poisteného získa peniaze, poistné plnenie dohodnuté v poistnej zmluve o životnom poistení.

Oprávnený môže byť na jednej zmluve aj poistníkom, no nemôže byť poistený (poistenou osobou).

Jedine poistník môže a to kedykoľvek počas trvania poistenia meniť oprávnenú osobu. Oprávnená osoba môže byť určená:

  • menom a rodným číslom (napr. Ján Mrkvička r.č.: 700101/9999),
  • vzťahom (napr. manžel, manželka, deti, syn, synovia, dcéra, dcéry, matka, otec, rodičia, ..),
  • alebo neurčená.

Ak oprávnený (oprávnená osoba) je neurčená pri výplate poistného plnenia sa postupuje podľa § 817 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, ktorým je určená postupnosť nadobudnutia práva na poistné plnenie následovne:

  1. manžel (manželka) poisteného,
  2. deti poisteného,
  3. rodičia poisteného,
  4. osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred smrťou v jednej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na poisteného,
  5. dedičia poisteného.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár
odborný poradca na životné poistenie

Prečítajte si tiež:

Značky:

Napíšte komentár!

Pri komentovaní sa držte témy. Spam a nevhodné príspevky budú odstránené.

Môžete použiť tieto tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Blog podporuje Gravatar. Na vytvorenie vášho profilu navštívte gravatar.com.