Aktuality »

29/08/2015 – 19:50 | 2 komentáre | 3 327 videní

Kapitálové životné poistenie je jednou z možností kedy je klient poisťovne poistený na riziko smrti a zároveň si vytvára finančnú rezervu do budúcnosti. Túto rezervu komerčná životná poisťovňa zhodnocuje technickou …

Čítať celý článok »
Domovská stránka » Pojmy a definície

Kto je poistník

Pridal , 15/04/2013 – 17:04Žiadny komentár | 5 734 videní

V životnom poistení poistníkom môže byť fyzická osoba (občan, podnikateľ), ale aj právnická osoba (firma, spoločnosť, združenia a pod.).  Poistník uzatvára s poisťovňou zmluvu o životnom poistení a musí byť v čase uzatvorenia poistnej zmluvy plnoletý a spôsobilý na právne úkony. Má právo so zmluvou o životnom poistení disponovať, môže na nej vykonávať zmeny, alebo ju zrušiť.

Jedinou povinnosťou poistníka je platiť životnej poisťovni poistné za túto zmluvu.

Poistník – fyzická osoba môže byť na jednej zmluve o životnom poistení zároveň aj poistenou osobou. Na jednej zmluve môže byť poistník aj oprávnenou osobou, ale len vtedy, ak na tej istej zmluve nie je poistenou osobou.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár
odborný poradca na životné poistenie

Prečítajte si tiež:

Značky:

Napíšte komentár!

Pri komentovaní sa držte témy. Spam a nevhodné príspevky budú odstránené.

Môžete použiť tieto tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Blog podporuje Gravatar. Na vytvorenie vášho profilu navštívte gravatar.com.