Aktuality »

29/08/2015 – 19:50 | 2 komentáre | 3 327 videní

Kapitálové životné poistenie je jednou z možností kedy je klient poisťovne poistený na riziko smrti a zároveň si vytvára finančnú rezervu do budúcnosti. Túto rezervu komerčná životná poisťovňa zhodnocuje technickou …

Čítať celý článok »
Domovská stránka » Poradňa

Peniaze z poisťovne stále nemám

Pridal , 27/06/2013 – 11:24Žiadny komentár | 1 507 videní

Dobrý deň, asi pred mesiacom som ukončila životné poistenie v jednej poisťovni, no ešte stále nemám od nich peniaze. Poistku som platila 10 rokov a musela som ju zrušiť. Dokedy je povinná poisťovňa vyplatiť peniaze? Ďakujem za radu.

Pani B.

Obvyklá doba vyplatenia peňazí životnou poisťovňou je do 15 dní od dátumu zániku zmluvy. Otázkou je kedy vaša zmluva o životnom poistení naozaj zanikla, pretože je rozdiel medzi dátumom vypovedania – návrhu na zrušenie zmluvy a dátum zániku poistnej zmluvy.

V článku ako zrušiť životné poistenie uvádzam niekoľko spôsobov, ako sa dá poistná zmluva zrušiť.

Asi najčastejším spôsobom zániku – zrušenia dlhšie trvajúceho životného poistenia je vypovedanie zmluvy (§ 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia pričom výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. Poistné obdobie, tiež lehota platenia, je časový úsek, za ktorý ste bola povinná platiť poistné. Môže to byť mesiac, štvrťrok, polrok ale aj celý rok. Zmluva sa ukončí v najbližší deň začiatku nového poistného obdobia po uplynutí výpovednej lehoty.

Pre lepšie pochopenie uvediem príklad:

Predstavme si, že poistenie ste uzavreli 1. januára s tým, že poistné platíte pravidelne každý mesiac. Vašim poistným obdobím je teda kalendárny mesiac. Dajme tomu, že 25. mája doručíte poisťovni písomnú výpoveď. Od tohto dátumu začína plynúť 6 týždňová výpovedná lehota, ktorá končí 5. júla. Nakoľko sa 1. júla začalo nové poistné obdobie vaša poistná zmluva zanikne v zmysle zákona ku koncu poistného obdobia – mesiaca, to znamená až 31. júla. Následujúci deň vaša zmluva už nebude platiť. Do 15 dní vám poisťovňa vyplatí odkupnú hodnotu po odpočítaní poplatkov spojených zo zrušením zmluvy. Poisťovňa má nárok na nezaplatené poistné až do dátumu ukončenia poistnej zmluvy.

Žiaľ šesť týždňová výpovedná lehota je určená zákonom a komerčné poisťovne ju musia akceptovať

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár
odborný poradca pre životné poistenie

Prečítajte si tiež:

Napíšte komentár!

Pri komentovaní sa držte témy. Spam a nevhodné príspevky budú odstránené.

Môžete použiť tieto tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Blog podporuje Gravatar. Na vytvorenie vášho profilu navštívte gravatar.com.