Končí kapitálové životné poistenie?

Končí kapitálové životné poistenie?
Ilustračný obrázok

Kapitálové životné poistenie je jednou z možností kedy je klient poisťovne poistený na riziko smrti a zároveň si vytvára finančnú rezervu do budúcnosti. Túto rezervu komerčná životná poisťovňa zhodnocuje technickou úrokovou mierou (skratka TÚM), ktorú vyhlasuje Národná banka Slovenska. Keďže z dlhodobého hľadiska komerčné poisťovne nedokážu garantovať dostatočné zhodnotenie rezervy, pristúpili k razantnému kroku.

Komerčná poisťovňa si z vašou finančnou rezervou nemôže robiť čo chce. Môže ju investovať, avšak bezpečne, konzervatívne.Práve preto poisťovne nakupovali väčšinou vládne dlhopisy s garantovaným úrokom, ktorý bol samozrejme vyšší než technická úroková miera. Dnes je situácia s dlhopismi na finančnom trhu stabilizovaná a o štátne dlhopisy nie je až taký záujem ako kedysi. To spôsobilo, že cena  bezpečných dlhopisov klesla hlboko pod 1%. To je dôvod, prečo komerčné životné poisťovne ustupujú od dojednávania kapitálového životného poistenia.

Možno očakávať, že technická úroková miera bude 0%, alebo blízka nule!

Mnohé životné poisťovne prestali dojednávať kapitálové životné poistenie ešte pred začiatkom roka 2014, kedy technická úroková miera klesla z 2,5% na dnešnú úroveň 1,9%. Možno že TÚM klesne na úroveň 0,9%, alebo zanikne, pretože ju Národná banka Slovenska prestane regulovať. Do budúcna môžeme očakávať dve možnosti. Tou prvou je, že možnosť dojednať si kapitálové životné poistenie zanikne, alebo kapitálové životné poistenie bude s technickou úrokovou 0%, alebo blízkou nule.

Ako to bude s už uzatvoreným kapitálovým životným poistením?

Pokiaľ už máte uzatvorené kapitálové životné poistenie môžete byť bez obáv. Vaša finančná rezerva bude až do konca poistnej zmluvy zhodnocovaná technickou úrokovou mierou platnou v čase dojednania zmluvy. Preto sa nenechajte oklamať obchodníkmi, ktorí vás oslovi s tým, že vašu poistnú zmluvu je potrebné zrušiť a nahradiť novým napríklad investičným životným poistením.

Nenechajte sa oklamať tým, že vašu poistnú zmluvu je potrebné zrušiť a nahradiť novým životným poistením!

Ak sa predsa len rozhodnete zrušiť kapitálové životné poistenie zvážte všetky za aj proti, prípadne sa poradťe s odborným poradcom, ktorému dôverujete. V rozhodovaní vám môže pomôcť aj článok Prečo nerušiť staré životné poistenie. Je potrebné počítať s tým, že predčasným zrušením poistnej zmluvy kapitálového životného poistenia prídete aj o časť peňazí, ktoré ste do poistenia vložili.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca na poistenie

Končí kapitálové životné poistenie?