Sporenie na dôchodok – banka verzus poisťovňa

Sporenie na dôchodok - banka verzus poisťovňa
Ilustračný obrázok

Často krát sa stretávate s názorom, že sporenie na dôchodok je v banke výhodnejšie ako cez životné poistenie. Každá strana sa oháňa tou svojou pravdou. Ale komu máte veriť? Ktorej strane máte dôverovať a zveriť jej vaše úspory. Ak nie ste odborníkom na investovanie, možno pomôže zdravý sedliacky rozum.

Rozhodol som sa teda zistiť pravdivé informácie priamo na pobočkách niekoľkých bánk. Všade som zašiel s tým, že si chcem bezpečne a výhodne sporiť 30€ mesačne na dôchodok minimálne 25 rokov. Chcel som vedieť aký bankový produkt mi ponúknu.

Pre banky je najvýhodnejším sporením životné poistenie

Áno, čítate správne. V každej jednej pobočke banky, ktorú som navštívil, mi ako najvýhodnejšie sporenie na dôchodok ponúkli či už kapitálové, alebo investičné životné poistenie. Životnú poisťovňu si však v banke nemôžete vybrať. Ponúknu vám len produkty tej životnej poisťovne, s ktorou má banka uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Vysvetlil som im, že životné poistenie už mám, a že mám záujem len o niektorý z ich bankových produktov. A prišiel druhý šok!

Životným poistením získate vyššie úroky ako v banke

Druhý bod pre životné poisťovne. Uzatvorením kapitálového životného poistenia so sporením získate vyššie úroky, ako sporením prostredníctvom bankových produktov. Potvrdené samotnými bankami. Sporením v banke získate v priemere 2,3% úrok a nič viac. Aktuálna garantovaná úroková miera v životných poisťovniach je 2,5%. Ak životná poisťovňa dobre hospodári získate tým aj vy, pretože sa vám pripočíta vyšší výnos na sporení. Z dlhodobého hľadiska si tak v poisťovni prostredníctvom životného poistenia nasporíte viac.

Banka vám garantuje, že vám nič negarantuje

I keď len žartom povedané. Faktom však ostáva, že banka úrokové sadzby neustále prehodnocuje a tak vám nemôže garantovať rovnaký výnos počas celej doby sporenia. Doba, počas ktorej vám banka úrok nebude meniť, je záležitosťou konkrétneho bankového produktu. Niekde to môže byť iba niekoľko mesiacov. Pri inom produkte polrok, možno rok, alebo aj 5 či 10 rokov.

Predčasným zrušením zmluvy vám banka nevyplatí výnosy

Napríklad si v banke zvolíte pre vaše sporenie produkt s viazanosťou 5 rokov. Po štyroch rokoch sa rozhodnete pre zrušenie zmluvy a výber peňazí. Banka vám okrem storno poplatku, odpočíta aj dovtedy pripísané úroky v plnej výške. V lepšom prípade vám predsa len časť výnosov nechá, ale to záleží od zmluvných podmienok tej ktorej banky.

Samozrejme, že sú aj mnohé iné formy sporenia a investovania. Avšak to nebolo predmetom tohoto článku. Každý z vás sa môže slobodne rozhodnúť kde, ako a koľko si bude sporiť na dôchodok. Je nesporné, že z dlhodobého hľadiska je sporenie na dôchodok prostredníctvom životného poistenia jedným z najbezpečnejších foriem investovania finančných prostriedkov.

Sporenie na dôchodok – banka verzus poisťovňa