Cena životného poistenia

Cena životného poistenia tvorí jeden z faktorov pri dojednávaní životnej poistky. Mnohokrát práve ona rozhoduje či životné poistenie uzatvoríte alebo nie. Ak je cena životného poistenia aj pre vás dôležitá, mali by ste vedieť čo ju tvorí a čo na ňu vplýva.
Cena životného poistenia

Zložky ceny životného poistenia

Cenu životného poistenia tvoria v zásade tri zložky. Je to výška sporenia, cena za riziko a administratívne poplatky. Sila vplyvu jednotlivých zložiek na výslednú cenu životného poistenia závisí od druhu poistenia.  Tak napríklad cena životného poistenia so sporením obsahuje všetky tri zložky. Rizikové životné poistenie ich má len dve – riziko a poplatky. A oslobodenie od platenia obsahuje len zložku – riziko.

Zložka sporenie

Práve zložka sporenie môže byť tou najväčšou sumou, ktorú máte zahrnutú v cene životného poistenia. Je tou časťou životného poistenia, ktorá sa zhodnocuje na finančných trhoch. O výške tejto sumy rozhodujete vy sami, pretože len vy rozhodujete o tom koľko si chcete nasporiť a za akú dlhú dobu.

Najčastejšie sa prostredníctvom životného poistenia sporí na dôchodok.

Príklad:

Na nasledujúcom grafe je vidieť, ako sa mení výška mesačnej splátky poistného v závislosti od vstupného veku. To znamená, že ak si chcete na výročie vašich 65tich narodenín nasporiť sumu 10.000 € vo veku 30 rokov vám bude stačiť odkladať si približne 10 € mesačne. Vo veku 40 rokov už je to takmer 30 € mesačne, a ak by ste sa rozhodli nasporiť si 10.000 € vo veku vašich 50 rokov mali by ste každý mesiac odkladať takmer 55 € mesačne.

Výška mesačnej splátky pri sporení na dôchodok

Z uvedeného príkladu jednoznačne vyplýva, že pokiaľ si chcete nasporiť dostatočné množstvo peňazí na dôchodok je potrebné, aby ste o zabezpečení vášho dôchodku začali uvažovať už v mladosti. Každým zaváhaním totiž strácate.

Zložka riziko

Ďalšou dôležitou zložkou ceny životného poistenia je riziko. Z týchto peňazí sú vám vyplácané sumy poistného plnenia v prípade vzniku nečakaných poistných udalostí. O cene za riziko rozhoduje váš vek v čase dojednania životného poistenia, doba, počas ktorej ste chránený (poistený) a od poistnej sumy (hodnoty poistnej ochrany).

Príklad:

Na ďalšom grafe je znázornené, ako sa mení výška mesačnej splátky poistného, ceny za riziko, v závislosti od vstupného veku. Ak by ste chceli zabezpečiť vašu rodinu v prípade úmrtia na sumu 15.000 € pri dojednaní poistenia vo veku 30 rokov bude cena za toto riziko približne 11 € mesačne. Vo veku 40 rokov už je to takmer 15 € mesačne, a ak by ste sa rozhodli uzavrieť zmluvu vo veku vašich 50 rokov cena za riziko sa vyšplhá na takmer 20 € mesačne.

Cena za riziko

Aj pre tento prípad platí, že čím skôr uzavriete zmluvu o životnom poistení, tým bude nižšia cena za riziko, ktoré na seba preberá životná poisťovňa.

Zložka poplatky

Poslednou zložkou, ktorá tvorí cenu životného poistenia sú administratívne poplatky. Z týchto peňazí sú hradené všetky úkony spojené so správou vášho životného poistenia. Táto položka tvorí približne 5 – 20% z ceny poistenia. V žiadnom prípade sa nejedná o dominantnú zložku celkovej ceny životného poistenia.

Samozrejme, že aj v životnom poistení sa dá ušetriť. Nechajte si odborným poradcom poradiť a plaťte len za to čo naozaj potrebujete.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Cena životného poistenia