Rozdiel medzi životným poistením a zabezpečením

Rozdiel medzi životným poistením a zabezpečením
Ilustračný obrázok

Často sa v praxi používajú slova životné poistenie a zabezpečenie akoby mali jeden a ten istý význam. Ja však medzi nimi vidím rozdiel. Dosť podstatný.

Životné poistenie

Životné poistenie vám rieši veci, ktoré vzniknú pri a bezprostredne po poistnej udalosti. Môže to byť napríklad asistenčná služba, prevoz do nemocnice, bezodkladná operácia a rôzne poplatky (úschova osobných vecí, výjazd záchranných služieb, nemocničné poplatky a pod.). Teda všetko to nevyhnutné vzniknuté v súvislosti s poistnou udalosťou.

Zabezpečenie v životnom poistení

Na druhej strane zabezpečenie v životnom poistení vám pomáha ľahšie zvládnuť situácie, ktoré súvisia s poistnou udalosťou ale nastali po poistnej udalosti. Môžu to byť rehabilitácie, náhrada príjmu, stavebné úpravy domy alebo bytu na bezbariérový. Patria sem aj náklady na vyhľadanie lekára – špecialistu, náklady na opatrovateľskú službu a podobne. Výdavky na zabezpečenie situácie po poistnej udalosti zvyknú byť dosť vysoké a môžu výrazne ovplyvniť celkové výdavky jednotlivca, či celej rodiny. Práve preto je dobré byť nie len poistený, ale aj zabezpečený.

Zabezpečenie v životnom poistení tvorí váš svet jednoduchším.

Pozrite si svoju zmluvu o životnom poistení. Ste len poistený, alebo aj zabezpečený?

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Rozdiel medzi životným poistením a zabezpečením