Vstúpiť, alebo ostať v II. pilieri?

Vstúpiť, alebo ostať v II. pilieri?
Ilustračný obrázok

Možno ste aj vy nedávno dostali z ústredia Sociálnej poisťovne list, v ktorom informujú o závažných zmenách v oblasti sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia. Medzi ne rozhodne patrí zníženie sadzby príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, tzv. II. pilier, z doterajších 9% na 4%.  Táto výrazná zmena prinesie každému sporiteľovi v II. pilieri podstatne nižší dôchodok. Práve preto je na mieste otázka „Vstúpiť, alebo ostať v II. pilieri?“

Tu je niekoľko mojich argumentov prečo vstúpiť a ostať v II. pilieri:

Osobný dôchodkový účet

Peniaze, ktoré si sporíte na dôchodok v II. pilieri sa vám pripisujú na váš osobný dôchodkový účet. Tento účet spravuje Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS), ktorú ste si sami vybrali. Podstatnou výhodou je, že tieto peniaze sú vaše a patria iba vám. V opačnom prípade by tieto peniaze dostal štát na výplatu dôchodku dnešným dôchodcom.

Pravidelné úročenie

Peniaze, ktoré si sporíte na vašom osobnom dôchodkovom účte sú úročené podobne ako v banke. Dôchodková správcovská spoločnosť vaše peniaze investuje na finančnom trhu a čo najlepšie zhodnocuje. Avšak výška výnosov je závislá od aktuálnej situácie na finančnom trhu a môže sa meniť.

Súkromný dôchodok

V dôchodkovom veku získate okrem štátneho dôchodku (I. pilier) aj navyše svoj súkromný dôchodok (II. pilier). To pre vás znamená vyšší dôchodok, pretože finančné prostriedky nasporené na vašom osobnom dôchodkovom účte v II. piliery vám budú vyplácané ako váš súkromný dôchodok. Navyše váš súkromný dôchodok nebude závislý od ekonomickej situácie štátu, ale len od toho koľko si naň dokážete počas aktívneho života nasporiť.

Možnosť dedenia

Nespornou výhodou sporenia na dôchodok v II. pilier je aj to, že v prípade vašej smrti vami nasporené peniaze budú zahrnuté do dedičského konania. Keďže sú tieto finančné prostriedky predmetom dedičstva neprepadnú štátu, iba v tom prípade ak niet dedičov.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Vstúpiť, alebo ostať v II. pilieri?