Životné poistenie v roku 2014

Životné poistenie v roku 2014
Ilustračný obrázok

Životné poistenie od januára 2014 čaká zmena, pod ktorú sa podpíše technická úroková miera (TÚM). Niekoľko mesiacov nás média informujú o tom, že dôjde k zníženiu TÚM z doterajších 2,5% na 1,9%. Zdraženie životné poistenie? Môžete uzavretím poistnej zmluvy do konca roka 2013 ušetriť?

Poďme sa bez emócií a postranných úmyslov spoločne pozrieť čo sa v skutočnosti stane znížením technickej úrokovej miery a aké máte možnosti obrátiť túto zmenu vo svoj prospech.

Vplyv technickej úrokovej miery na cenu poistného

Ak sa rozhodnete pre kapitálové životné poistenie platíte za neho poistné, ktoré v sebe obsahuje tri zložky ceny životného poistenia. Sú to riziko pre poistnú udalosť úmrtie, administratívne poplatky spojené s poistením a zvyšok je rezerva (sporenie), ktoré sa vypláca pri dožití sa konca poistenia. Rezervu ako voľné finančné prostriedky poisťovňa investuje na finančnom trhu, kde sa zhodnocuje.

Z peňazí zhodnotených na finančnom trhu životná poisťovňa pripíše na účet klienta sumu vo výške technickej úrokovej miery zodpovedajúcej v čase dojednania zmluvy. Časť peňazí si poisťovňa nechá na zaplatenie poplatkov spojených s investovaním na finančnom trhu. A zostávajúcu časť opäť pripíše klientovi na účet ako podiel na výnosoch. Podiely na výnosoch poisťovňa spolu s poistnou sumou vypláca pri úmrtí pozostalým, alebo klientovi pri dožití.

Technická úroková miera sa teda správa podobne ako úroky v banke. Čím je vyššia tým skôr si nasporíte vami požadovanú sumu a preto platíte aj nižšie poistné. Platí to však aj naopak.

Uvediem príklad ako vplýva výška technickej úrokovej miery na poistné v prípade klienta, ktorý si každý mesiac odkladá cez kapitálové životné poistenie na dôchodok a nasporiť si chce 5.000 € za 20 rokov. Kvôli ilustrácií som zobral do úvahy len samotnú rezervu bez započítania rizika a administratívnych poplatkov, aby bolo jasné ako vplýva technická úroková miera na samotné zhodnotenie rezervy.

Ilustratívny príklad zhodnotenia rezervy rôznou TÚM
TÚM Zaplatené poistné Celkové zhodnotenie Mesačné poistné
5,0% 3 386,40 € 1 613,60 € 14,11 €
2,5% 4 358,40 €    641,60 € 18,16 €
1,9% 4 624,80 €    375,20 € 19,27 €

Z príkladu je jasne vidieť, že nízka technická úroková miera znamená vyššie poistné. Uzatvorením kapitálového životného poistenie s vyššou technickou úrokovou mierou môžete na poistnom ušetriť.

Výška technickej úrokovej miery bola v minulosti vyššia ako aktuálnych 2,5%. Nie je zriedkavé dostať sa k zmluvám s kapitálovým životným poistením s technickou úrokovou mierou vo výške 5%, 6% ale aj viac percent! Práve výška TÚM je jedným z dôvodov prečo nerušiť staré životné poistenie.

Nespornou výhodou technickej úrokovej miery je, že vám po celú dobu poistenia skutočne garantuje výnosy z rezerv vo výške technickej úrokovej miery v čase dojednania poistenia. Aj v prípade ak životná poisťovňa dostatočne nezhodnotí vaše peniaze na finančnom trhu, alebo ak pôjde do straty. Túto stratu tak musí nahradiť z vlastných zdrojov.

Ako si pomôcť?

Znížená technická úroková miera 1,9% sa týka len zmlúv s kapitálovým životným poistením dojednaných po 1. januári 2014. Pokiaľ si uzatvoríte kapitálové životné poistenie do konca 2013, i keď zo začiatkom poistenia v budúcom roku 2014, získate kapitálové životné poistenie ešte s garantovanou technickou úrokovou mierou 2,5%. Ak už máte dojednané kapitálové životné poistenie alebo máte uzatvorené investičné životné poistenie neľakajte sa, vás sa táto zmena netýka.

Ďalšou z možností je využiť špeciálne druhy kapitálového poistenia tzv. vkladové, kde už teraz sa zhodnotenie vašich peňazí pohybuje za splnení podmienok poisťovne nad hranicou 2% ročne.

Pre menej konzervatívnych z vás by mohla byť možnosť neuvažovať o kapitálovom, ale o investičnom životnom poistení, kde výška výnosov síce nie je do budúcna zaručená, avšak investície vám môžu zabezpečiť výnosy niekoľkonásobne vyššie než 1,9% ročne.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Životné poistenie v roku 2014