Aktuality »

29/08/2015 – 19:50 | 2 komentáre | 3 327 videní

Kapitálové životné poistenie je jednou z možností kedy je klient poisťovne poistený na riziko smrti a zároveň si vytvára finančnú rezervu do budúcnosti. Túto rezervu komerčná životná poisťovňa zhodnocuje technickou …

Čítať celý článok »
Domovská stránka » Archív k štítku

Články k štítku: definícia

Cena životného poistenia

30/04/2013 – 13:05 | 3 784 videní
Cena životného poistenia

Cena životného poistenia tvorí jeden z faktorov pri dojednávaní životnej poistky. Mnohokrát práve ona rozhoduje či životné poistenie uzatvoríte alebo nie. Ak je cena životného poistenia aj pre vás dôležitá, …

Kto je oprávnený (oprávnenou osobou)

15/04/2013 – 17:20 | 1 261 videní
Odborný poradca

Oprávnený (oprávnenou osobou) v životnom poistení je fyzická osoba, ktorá jedine v prípade úmrtia poisteného získa peniaze, poistné plnenie dohodnuté v poistnej zmluve o životnom poistení.
Oprávnený môže byť na jednej …

Kto je poistený (poistenou osobou)

15/04/2013 – 17:11 | 1 456 videní
Odborný poradca

Poistený (poistenou osobou) je v životnom poistení vždy len fyzická osoba, občan. Je tou osobou, na ktorú sa vzťahuje poistná ochrana dohodnutá v zmluve o životnom poistení. Len poistený získava …

Kto je poistník

15/04/2013 – 17:04 | 5 733 videní
Odborný poradca

V životnom poistení poistníkom môže byť fyzická osoba (občan, podnikateľ), ale aj právnická osoba (firma, spoločnosť, združenia a pod.).  Poistník uzatvára s poisťovňou zmluvu o životnom poistení a musí byť …

Ako funguje flexibilné životné poistenie

22/03/2013 – 16:45 | 1 664 videní
Ako funguje flexibilné životné poistenie

Donedávna sa životné poistenie uzatváralo veľmi jednoduchým spôsobom. Väčšinou bol daný „úrazový balíček“, ktorý obsahoval všetky bežné úrazové poistenia s vopred nastavenými poistnými sumami. Uvedením flexibilného životného poistenia na trh …

Čo je poistné plnenie

12/02/2013 – 21:47 | 1 643 videní
Odborný poradca

Poistné plnenie je to, čo sa životná poisťovňa zaviazala splniť v poistnej zmluve o životnom poistení v prípade ak nastane poistná udalosť. Poistné plnenie môže mať finančnú aj nefinančnú povahu.
1) …

Čo je poistná suma

12/02/2013 – 19:24 | 3 184 videní
Odborný poradca

Poistná suma je v poistnej zmluve dohodnutá suma, ktorá stanovuje výšku záväzku, ktorý na seba preberá životná poisťovňa uzavretím zmluvy o životnom poistení. Poistná suma je tak ocenením rizika a …