Ako nahlásiť poistnú udalosť

Ako nahlásiť poistnú udalosť
Ilustračný obrázok

Ak už máte poistenie a stane sa vám úraz, ochoriete, stratíte zamestnanie alebo nastane iná nepredvídateľná udalosť je potrebné ju čo najskôr nahlásiť vašej poisťovni ako poistnú udalosť. Poistnú udalosť môžete nahlásiť osobne, telefonicky, elektronicky, písomne a v neposlednom rade sa môžete priamo obrátiť na vášho poradcu.

Osobné nahlásenie poistnej udalosti

Poistnú udalosť môžete nahlásiť osobne priamo na pobočke vašej poisťovne, alebo v jej agentúrnej kancelárii. Je dobré ak si so sebou prinesiete všetky lekárske správy, vyšetrenia, výsledky a iné dokumenty, ktoré sa týkajú tejto udalosti. Originály týchto dokumentov si ponechajte. Drvivá väčšina pobočiek je pripravená spraviť si z dokladov fotokópie. Priamo na pobočke vyplníte tlačivo „Hlásenie poistnej udalosti“, ktorého podanie vám potvrdia pracovníci poisťovne. O priebehu likvidácie vašej poistnej udalosti budete oboznámený písomne.

Telefonické nahlásenie poistnej udalosti

Výhodou telefonického nahlásenia poistnej udalosti je možnosť udalosť nahlásiť bezprostredne po jej vzniku. Zabránite tak rôznym dohadom a pochybnostiam o samotnej poistnej udalosti. Zároveň získate informácie ako ďalej pri likvidácií poistnej udalosti pokračovať. Akým spôsob a kam poslať nevyhnutné lekárske správy a iné dokumenty potrebné na riadne prešetrenie. Mnohé poisťovne pre svojich klientov zriadili pre volania zo Slovenska bezplatné telefóne čísla, a tým šetria svojim klientom náklady na telefónne poplatky.

Elektronické hlásenie poistnej udalosti

V dnešnej modernej dobe nie je problém poistnú udalosť hlásiť prostredníctvo formulára priamo na web stránke poisťovne, alebo cez mobilnú aplikáciu vo vašom telefóne. Výhodou je samozrejme veľmi rýchla a efektívna komunikácia medzi vami a poisťovňou. Ďalšou nespornou výhodou hlásenia poistnej udalosti elektronicky je aj to, že nezabudnete uviesť všetko potrebné a dôležité.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Ako nahlásiť poistnú udalosť