Ako funguje odškodné pri úraze

Ako funguje odškodné pri úraze
Ilustračný obrázok

V živote sa často stáva, že utrpíte úraz. V takomto prípade máte nárok na odškodné počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu. Samozrejme ak toto poistenie máte dojednané vo svojom životnom poistení. O čo presne ide a ako toto poistenie funguje?

Odškodné počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu patrí v životnom poistení medzi základné a často využívané úrazové poistenie. Obvyklou podmienkou na získanie poistného plnenia, peňazí z tohoto poistenia, je úraz, ktorého dĺžka liečenia je viac ako 14 dní. Dvojtýždňová lehota liečenia úrazu je bežná a stretnete sa s ňou takmer v každom životnom poistení. Výnimkou je detské úrazové poistenie, kde doba liečenia úrazu môže byť skrátená na 10 až 7 dní.

Doba liečenia úrazu

Dobou liečenia úrazu je obdobie od prvej návštevy lekára bezprostredne po úraze až po poslednú návštevu lekára uskutočnenú po úplnom vyliečení úrazu. Do doby liečenia úrazu je možné započítať aj prípadné rehabilitácie, ktoré ste museli absolvovať a boli nevyhnutné pre liečenie následkov úrazu. Je nutné si uvedomiť, že v každom prípade sa musí jednať naozaj o nevyhnutné liečenie dôležité pre úplné vyliečenie úrazu. Liečenie úrazu musí byť dostatočne podložené zdravotnou dokumentáciou. Do doby liečenia úrazu sa nemusí počítať obdobie, kedy ste sa podrobovali občasným zdravotným kontrolám, a ani obdobia, ktoré boli zamerané na zmiernenie subjektívnych ťažkostí a rehabilitácie uskutočnené inde ako v zdravotníckom zariadení.

Poistné plnenie

Poistné plnenie z poistenia odškodného pri úraze môže byť vypočítané v zásade dvoma spôsobmi. V prvom z nich je každý úraz ocenený percentom závažnosti úrazu. Tieto informácie sú uvedené v oceňovacej tabuľke, ktorá by mala byť verejne dostupná či už priamo na pobočke životnej poisťovne, alebo na jej internetovej stránke. Poistným plnením je suma, ktorej výška zodpovedá toľkým percentám z poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve o životnom poistením, koľkým percentám zodpovedá závažnosť úrazu z oceňovacej tabuľky.

Príklad na odškodnenie  pri úraze, ktorý je stanovený percentom z poistnej sumy:

Z dôvodu úrazu dôjde k zlomenine dvoch prstov na ruke. V zmluve o životnom poistení je dohodnutá poistná suma na 5.000 €. Tento úraz je v oceňovacej tabuľke ocenený napríklad na 20%. Výška poistného plnenia je tak 20% z 5.000 €, čo je suma 1.000 €. V  prípade zlomeniny dvoch prstov na ruke získa poistený 1.000 € .

Druhým spôsobom ako vypočítať poistné plnenie z poistenia odškodného pri úraze je, že sa vynásobí počet dní nevyhnutného liečenia úrazu s poistnou sumou dohodnutou v zmluve o životnom poistení. Jedná sa o denné odškodné. Poistná suma pri dennom odškodnom môže byť stanovená percentom alebo pevnou sumou vyjadrenou v eurách. Aj pri dennom odškodnom sú jednotlivé úrazy ocenené v oceňovacej tabuľke, avšak počtom dní priemernej (obvyklej) doby liečenia úrazu.

Príklad na denné odškodné stanovené percentom z poistnej sumy:

Z dôvodu úrazu uvedeného v predchádzajúcom príklade dôjde k zlomenine dvoch prstov na ruke. V zmluve o životnom poistení je dohodnutá poistná suma, denné odškodné, vo výške 0,003% z poistnej sumy 5.000 €, čiže 15 € na deň. Alebo je poistná suma určená rovno sumou 15 € na deň. Tento úraz si vyžiadal nevyhnutné liečenie po dobu napríklad 100 dní.Výška poistného plnenia je tak 100 dní krát 15 € na deň, čo je suma 1.500 €. Poistený v tomto prípade dostane 1.500 €.

Príklad na denné odškodné stanovené pevnou sumou v eurách:

Opäť dôjde k zlomenine dvoch prstov na ruke. V zmluve o životnom poistení je dohodnutá poistná suma, denné odškodné, vo výške 15 € na deň. Tento úraz si vyžiadal nevyhnutné liečenie po dobu napríklad 100 dní.Výška poistného plnenia je tak 100 dní krát 15 € na deň, čo je suma 1.500 €. Aj v tomto prípade dostane poistený 1.500 €.

Výhodou denného odškodnenia pri úraze je, že nemusíte byť na PNke, pretože niektoré životné poisťovne od tejto podmienky upustili

Výluky z poistenia

Životná poisťovňa vám môže znížiť alebo úplne zamietnuť poistné plnenie aj v prípade ak úraz, ktorý sa stal, nie je poistnou udalosťou nakoľko tento úraz nie je uvedený v oceňovacej tabuľke. Alebo ak skutočná doba liečenia úrazu bola dlhšia než obvyklá doba liečenia toho istého úrazu uvedeného v oceňovacej tabuľke. V týchto prípadoch je vhodné požiadať životnú poisťovňu o mimoriadne prešetrenie poistnej udalosti a o doplatenie poistného plnenia. Je potrebné si uvedomiť, že dokazovanie je na vašich pleciach.

Pri niektorých, zväčša starších poistných zmluvách platí, že po úplnom dokazovaní a prešetrení, vám môže životná poisťovňa uznať, že nevyhnutná doba liečenia úrazu bola skutočne dlhšia než v oceňovacej tabuľke uvedená doba liečenia. V takomto prípade vám životná poisťovňa môže vyplatiť peniaze navyše za skutočnú dobu liečenia úrazu, avšak takéto plnenie nie je nárokovateľné v zmysle poistných podmienok.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Ako funguje odškodné pri úraze

52 odpovedí na “Ako funguje odškodné pri úraze

 • 24/06/2016 at 10:05
  Permalink

  Dobry den.Mam uzatvorene ziv.poistenie.Stala sa mi nehoda v praci.Marodoval som od 31.3.2016 do 5.6.2016.Pocas pn som navstevoval rehabilitaciu.Poistovna mi vyplatila denne odskodne len za 51dni vo vyske 7€na den.Podla mna to robilo celkovo 67dni.Neviete mi poradit?Dakujem Pochylý

 • 25/06/2016 at 16:55
  Permalink

  Dobrý deň, pán Pochylý,

  v poistných podmienkach vašej poisťovne pri poistení práceneschopnosti nájdete informáciu, od ktorého dňa PN máte nárok na poistné plnenie. Vo vašom prípade je to s najväčšou pravdepodobnosťou od 15. dňa práceneschopnosti. Podľa môjho výpočtu ste boli PN 65 dní. Od 65 je potrebné odpočítať 14 dní, počas ktorých nemáte nárok na poistné plnenie, vyjde že poisťovňa je povinná plniť vám za zvyšných 51 dní práceneschopnosti. Čo aj urobila. Mám za to, že ste dostali poistné plnenie presne podľa poistných podmienok.

  Viac informácií o poistení práceneschopnosti nájdete v článku https://odbornyporadca.sk/2013/nahrada-prijmu-pocas-pn-v-zivotnom-poisteni/

  Prajem Vám život v istote.

 • 02/08/2016 at 14:25
  Permalink

  Dobrý deň. Poisťovňa mi zamietla poistné plnenie na dg: natrhnutý úpon lýtkového svalu preto, že nebolo prevedené vyšetrenie sono, CT alebo podobné. Má právo spochybňovať postup a diagnostiku lekára ktorý ma na takéto vyšetrenie neposlal lebo to nepovažoval za nevyhnutné? Ja totiž neviem posúdiť či také vyšetrenie potrebné je alebo nie a úraz som do poisťovne nahlásil až po ukončení liečby. Ďakujem Horváth

 • 04/08/2016 at 7:06
  Permalink

  obrý deň pán Horváth,

  samozrejme poisťovňa nemá právo spochybňovať postup a diagnostiku lekára. To čo spochybňuje je, či vôbec k poistnej udalosti došlo. V prvom kole, ak žiadate od poisťovne poistné plnenie, likvidátor, ktorý obvykle nie je lekár, nahadzuje všetky informácie o poistnej udalosti do informačného systému poisťovne. Tu mu systém môže oznámiť, že pokiaľ nemáte prevedené vyšetrenie sono, CT alebo podobne má poistnú udalosť zamietnuť. Dôvodom môže byť skutočnosť, že práve takéto vyšetrenie môže jednoznačne potvrdiť, že k poistnej udalosti došlo. V opačnom prípade má poisťovňa pochybnosti, či k poistnej udalosti v skutočnosti došlo.

  Žiaľ, preukazovať, že poistná udalosť sa stala je na strane klienta poisťovne.

  Preto máte druhé kolo, a tým je písomné podanie Odvolania – Žiadosti o opakovane prešetrenie poistného plnenia. V ňom vysvetlíte dôvody, prečo nie ste s poistným plnením spokojný a prečo si myslíte, že poisťovňa by vám mala plniť. Je dobré toto Odvolanie – Žiadosť doplniť o vyjadrenie vášho lekára, prečo sa rozhodol nevykonať vyšetrenie sono, CT alebo iné podobné, a tiež na základe čoho stanovil práve túto diagnózu. V druhom kole poistnú udalosť by mal posudzovať lekár poisťovne a nie pracovník likvidácie.

  V prípade, ak by ste ani druhýkrát u poisťovne nepochodil a zamietli by vám plnenie poistnej udalosti máte právo obrátiť sa písomne so Sťažnosťou priamo na Národnú banku Slovenska (NBS) so sídlom v Bratislave, ktorá je dozorným orgánom nad komerčnými poisťovňami. Národná banka Slovenska by potom preverila postup poisťovne. V prípade zistenia nedostatkov NBS môže nariadiť ich odstránenie, prípadne aj poisťovni uložiť pokutu. Ak by ani to nepomohlo, posledná inštitúcia, ktorá by vám vedela pomôcť je súd.

  Prajem vám život v istote a skoré vybavenie poistného plnenia vo váš prospech.

 • 09/11/2016 at 13:39
  Permalink

  Dobrý deň.
  dňa 27.7.2016 sa mi stal úraz na ľavej ruke. Pri návšteve lekára som sa sťažovala na bolesť v lakti a zápästia. Po RTG lekár určil len zlomeninu konca vretenej kosti-lakeť. RTG zlomeninu zápästia neurčil. Po 05.10.2016 som mala nastúpiť na rehabilitáciu lakťa, avšak bolesť zápästia neprešla. Absolvovala som CMR zápästia a to určilo že zápästie je zlomené, čiže som ho mala počas celej tej doby zlomené a lekár až potom stanovil zlomeninu člnkovej kosti v zápästí, následná sádra a neskôr ortéza. Momentálne končím s rehabilitáciu lakťa, čiže ukončenie liečenia a čo sa týka zapästia ešte stále ho mám v ortéze a až potom nasleduje rehabilitácia zhruba 2-3 mesiace.
  Bude to už 5 mesiacou po úraze a takouto chybou lekára je to neúnosné znášať nehybnosť ruky, finančné oslabenie a ešte aj ďalšiu dobu rehailitácie.

  Prosím poradte mi ako mám postupovať. Mám podať tlačivo o úraze teraz lakeť a zhruba o 2-3 mesiace po rehabilitácií tlačivo o zlomení zápästia? Alebo sa jedná o jeden úraz?
  Ďakujem

 • 09/11/2016 at 20:52
  Permalink

  Dobrý deň pani Brzová,

  v zmysle zákona môžete podať oznámenie o poistnej udalosti do jedného roka od vzniku poistnej udalosti. Po tomto dátume začína plynúť 3 ročná premlčacia doba, po ktorej právo na poistné plnenie zaniká.

  Najlepšie je poistnú udalosť nahlásiť aj niekoľko dní po úraze. Nemusíte čakať až na úplné vyliečenie. Výhodou je, že ak priebežne poisťovni zasielate všetky lekárske správy o vašom úraze, čiže poistnej udalosti, aj likvidácia poistnej udalosti prebehne zväčša rýchlejšie. Ďalšou výhodou je, že zároveň môžete od poisťovne žiadať čiastočné plnenie, väčšinou po uplynutí jedného mesiaca liečby.

  Po skončení liečby poisťovňu požiadate o poistné plnenie. K žiadosti už len priložíte záverečné lekárske správy o ukončení liečenia.

  Vo vašom prípade ide len o jeden úraz, o jednu poistnú udalosť. Poisťovňa by mala plniť výšku poistného plnenia ako za zlomeninu vretennej kosti a zápästia.

 • 15/12/2016 at 16:02
  Permalink

  Dobrý deň,
  dňa 19.08.16 sa mi stal úraz na ľavej ruke zlomenina jedného článku prsta s posunom. PN a teda čas nevyhnutného liečenia úrazu trval 104 dní. Som poistený na denné odškodné vo výške 10e deň, poistovňa má však v tabulkach uvedené pre tento úraz DO 56dní čiže mi vyplatila 560e no nakolko som úraz nenahlasil do 14 dní od vzniku urazu znížili mi poistné plnenie o 20%. V podmienkach som však našiel že denné odškodné pre profesiu ktoru vykonavam nieje možné znižovať no poistku som uzatváral ešte ked som bol študent. Ako to teda prosím Vás je ? Môžem sa dožadovať o uplne prešetrenie úrazu nakolko som zamestnaný predajca a bol som práceneschopný 104 dní počas nevyhnutneho liečenia urazu aby mi doplatili všetky dni za čas nevyhnutneho liečenia ? ( doložené lek. spravami rehab.) + môžu mi znižovať DO ked v tabulke maju uvedené pre moju profesiu že to nieje možné.

  Ďakujem za odpoved´

 • 18/12/2016 at 9:08
  Permalink

  Dobrý deň pán Slančík,

  ak dovolíte zhrniem to. Mali ste úraz (zlomenina jedného článku prsta ľavej ruky s posunom) a boli ste PN 104 dní. V tabuľke denného odškodnenia má poisťovňa uvedené, že za tento úraz vypláca maximálne za 56 dní liečenia. Poistnú sumu za denné odškodnenie máte dojednanú na 10 eur za deň liečenia. Poisťovňa vám vyplatila 56 dní x 10 eur = 560 eur, čo je maximálne poistné plnenie podľa oceňovacích tabuliek.Píšete, že vám poisťovňa znížila poistné plnenie o 20%, nakoľko ste poistnú udalosť nehlásil do 14 dní od vzniku úrazu. Teda dostali ste 448 eur.

  Pýtate sa, či poisťovňa môže znížiť DO, keď v tabuľke je uvedené, že pre vašu profesiu to možné nie je. Podľa toho čo píšete vám poisťovňa DO, resp. poistnú sumu za denné odškodné za liečenie úrazu neznížila. K zníženiu by došlo, ak by namiesto dojednaných 10 eur za každý deň liečenia vám poisťovňa vyplatila napr. len 5 eur. To, že vám celkové poistné plnenie znížilo o 20% bola, podľa toho čo píšete, sankcia za nenahlásenie poistnej udalosti včas. Ak takúto podmienku má poisťovňa uvedenú v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou vašej poistnej zmluvy, má potom právo sankciu aj uplatniť.

  Odporúčal by som vám však nahlásiť vašej poisťovni, že už nie ste študent, ale zamestnaný ako predajca. Je dôležité, aby mala poisťovňa tieto informácie vždy aktuálne. Môže sa stať, že vaše zamestnanie môže byť zaradené v inej rizikovej skupine, než ste bol ako študent, a potom by mala poisťovňa právo na zníženie, alebo dokonca na nevyplatenie poistného plnenia. Ale to len v prípade, ak vaše zamestnanie by znamenalo vyššie riziko, rizikovú skupinu.

  Ďalej by ste chceli vedieť, či môžete poisťovňu žiadať, aby vám doplatila poistné plnenie za skutočnú dobu liečenia vašeho úrazu, teda celkovo za 104 dní. Ak táto možnosť je uvedená v poistných podmienkach, tak potom môžete poisťovňu požiadať o poistné plnenie. V oceňovacích tabuľkách denného odškodného je uvedený počet dní za “nevyhnutnú” dobu liečenia úrazu. Samozrejme v skutočnosti sa môže konkrétny úraz u každého človeka liečiť rôzne dlho. Niekedy aj menej dní, než je údaj uvedený v oceňovacej tabuľke. Vtedy poisťovňa vyplatí poistné plnenie za “skutočnú“ dobu liečenia úrazu. A niekedy si úraz vyžaduje dlhšie liečenie. Vtedy poisťovňa vyplatí poistné plnenie za nevyhnutný čas liečenia, čiže za počet dní uvedených v oceňovacej tabuľke. Ak máte v poistných podmienkach napísané, že poisťovňa plní za liečenie úrazu maximálne za počet dní uvedených v tabuľke, žiaľ viac peňazí očakávať nemôžete.

  Ak však máte v poistných podmienkach uvedené, že poisťovňa môže zaplatiť aj za počet dní “skutočného“ liečenia úrazu, ktorý prekračuje počet dní uvedených v oceňovacej tabuľke, môžete poisťovňu požiadať o doplatenie poistného plnenia. Väčšinou však do poistného plnenia nebola započítaná napr. doba rehabilitácie. Túto možnosť, poistné plnenie za skutočnú dobu liečenia úrazu, neposkytovali všetky poisťovne a takéto poistenie bolo možné dojednať asi tak 3 – 4 roky dozadu.

  Pán Slančík, ak máte v komerčnej poisťovni dojednané aj životné poistenie s možnosťou poistného plnenia pri pracovnej neschopnosti (ušlý zárobok), mohol by ste si nárokovať poistné plnenie za dobu PN. Ak by vám povedzme poisťovňa vyplácala od prvého dňa vašej PN poistnú sumu (DO – denné odškodné) vo výške 10 eur za každý deň práceneschopnosti, mohli by ste v takomto prípade získať 104 dní x 10 eur = 1.040 eur. A k tejto sume aj poistné plnenie za liečenie úrazu vo výške už spomenutých 448 eur. Celkovo by vám tak poisťovňa vyplatila 1.488 eur. Verím, že s týmto poistným plnením by ste už spokojný bol.

  Prajem vám život v istote.

 • 03/02/2017 at 22:21
  Permalink

  Dobry vecer.Prosim vas ja som mala pred dvomi rokmi dna 3.1. 2015 zlomenu lavu ruku v zapästi.Bola som aj na pohotovosti kde mi dali dlahu a potom som isla k doktorovi tam mi ruku zasadrovali.Sadru som mala asi styri alebo pät tyzdnov.V tom case som bola aj stale som na rodicovskej dovolenke s dvomi malymi detickami.Syn mal vtedy 18 mesiacov a dcerka len 4 mesiace.Asi 6 rokov si kazdy mesiac platim poistne v alianze a nejak som uplne zabudla na to ze mam narok na poistku ked sa mi stane nejaky uraz.Prosim vas mozem si o poistku poziadat aj po takom dlhom case?Dakujem za odpoved 😀

 • 03/02/2017 at 22:54
  Permalink

  Dobrý večer, pani Határová,

  v zmysle Občianskeho zákonníka máte nárok nahlásiť úraz, poistnú udalosť, najneskôr do 4 rokov od poistnej udalosti.

  Prajem vám život v istote.

 • 13/02/2017 at 15:54
  Permalink

  Zdravím, riešim podobný prípad. Taktiež som mal úraz ešte na jeseň 2015. Operáciu kolena som mal až 1.12.2016 nakoľko doktor chcel v prvom rade liečbu inými formami a operácia bola až posledná možnosť. O poistku som žiadal začiatkom februára 2017, následne ma kontaktovala pracovníčka poisťovne Alianz a tvrdila mi, že nemám nárok na vyplatenie poistného, nakoľko sa úraz stal pred viac ako rokom. Ďakujem za radu

 • 13/02/2017 at 18:28
  Permalink

  Dobrý deň, pán Martin,

  v prvom rade, ak ste písomne žiadali o poistné plnenie, prípadné zamietnutie sa nerieši telefonicky, ale vždy písomne. Oslovil vás priamo likvidátor poistných udalosti, alebo len nejaký obchodník, resp. obchodníčka? Na vašom mieste by som zavolal na bezplatnú infolinku Allianz SP a zistil v akom stave je vaša žiadosť o poistné plnenie.

  V zmysle Občianskeho zákonníka § 101 „Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.”. Ďalej § 104 hovorí „Pri právach na plnenie z poistenia začína plynúť premlčacia doba za rok po poistnej udalosti.”

  To znamená, že ak ste mali úraz na jeseň roku 2015 a začali ste tento úraz aj liečiť, napr. ambulantne, v zmysle § 104 OZ máte jeden rok (jeseň 2016) na podanie žiadosti na poistné plnenie. Ak by ste to nestihli, nič sa nedeje, pretože po roku začne plynúť ďalšia až trojročná premlčacia doba (§ 101 OZ) kedy tak ešte môžete urobiť. Takže až do jesene 2019 môžete požiadať o poistné plnenie.

  Druhá vec je, že poisťovňa musí plniť len to k čomu sa zaviazala v poistných podmienkach. Ak máte dojednané poistenie denného odškodného nevyhnutej doby liečenia úrazu sa, v zmysle poistných podmienok, za začiatok liečenia úrazu, teda za deň poistnej udalosti, považuje prvý deň návštevy u lekára. Poisťovňa vyplatí poistné plnenie najdlhšie za dobu jedného roka odo dňa úrazu. Vo vašom prípade do jesene 2016. Do doby nevyhnutného liečenia úrazu nie je zahrnutá doba liečenia úrazu, počas ktorej sa poistený podroboval občasným zdravotným kontrolám, liečeniu alebo rehabilitácii, ktoré boli zamerané na zmiernenie subjektívnych ťažkostí.

  Ak ste sa podrobil operácií kolena až 1.12.2016 veľmi ľahko sa mohlo stať, že prešiel viac ako rok odo dňa úrazu. Tento deň mohol byť v zmysle poistných podmienok dňom začiatku liečenia úrazu, teda dňom poistnej udalosti. V takomto prípade by ste nemali nárok na poistné plnenie. Všetko to závisí od lekárskych správ a od toho, čo ste uviedli v žiadosti o poistné plnenie.

 • 04/05/2017 at 13:34
  Permalink

  Dobrý deň.
  Vo Februari 2017 som mal 3nasobnu zlomeninu clenku a podrobil som sa operacii. po 2 mesiacoch v sadre a 2 tyzdnoch rehabilitacii som bol na kontrole a doktor mi oznamil ze budem musiet prist na kontrolu po roku od operacie a rozhodne sa o dalsej operacii na vyber srob z clenka a az po naslednej rehabilitacii sa uraz uzavrie s tym ze papiere pre poistovnu doktor vypise az po ukonceni urazu. Rad by som sa opytal ci je nutne ziadat doktora o vyplnenie papierov skor alebo az po ukonceni urazu. Dakujem za radu

 • 04/05/2017 at 20:03
  Permalink

  Dobrý večer Pavel,

  záleží na tom aké poistenie máte dojednané a aké plnenie očakávate od poisťovne. Vo všeobecnosti odporúčam poisťovni hlásiť poistnú udalosť čo najskôr. Poisťovňa vám potom oznámi aké dokumenty (lekárske správy, či iné potvrdenia) potrebuje, kedy a ako ich máte doručiť.

  Uvediem príklad:

  Pri poistení denného odškodného poisťovňa určí výšku maximálneho poistného plnenia podľa jej tabuľky denného odškodného. Obvyklé maximálne plnenie je za 365 dní liečenia úrazu. V takomto prípade čakať jeden rok mi príde úplne zbytočné, pretože nárok na poistné plnenie by ste mohli mať už aj teraz.

  Pri poistení trvalých následkov úrazu obvykle aj poisťovne čakajú jeden rok od úrazu na ustálenie trvalých následkov. V tomto prípade by ste poistné plnenie dostali pravdepodobne až rok po úraze, a tak by ste nemuseli od lekára žiadať potvrdenie pre poisťovňu už teraz.

  Podľa zákona máte nárok žiadať poistné plnenie do 4 rokov od úrazu, poistnej udalosti. Prípadné poistné plnenie sú vaše peniaze a je len na vás ako rýchlo ich chcete mať.

  Prajem vám život v istote.

 • 30/05/2017 at 8:15
  Permalink

  Dobrý deň,dcéra má úraz teda by mohla dostat nejaké e,Len poistku má len mesiac,má právo ná plnenie??ďakujem za odpoveď

 • 30/05/2017 at 20:07
  Permalink

  Dobrý večer, Radoslava,

  v poistných podmienkach vašej poisťovne je presne opísané za akých podmienok je možné úraz považovať za poistnú udalosť, aby ste mali právo na poistnú udalosť. Prvou podmienkou je, že úraz sa musí stať v čase poistenia. Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve. Takže, ak sa úraz vašej dcéry stal po tomto dátume, máte prvotnú podmienku poistnej udalosti splnenú.

  Ďalšou podmienkou je, že úraz sa lieči. Liečenie začína prvou návštevou u lekára a končí poslednou návštevou lekára. To čo v poistných podmienkach poisťovní nezvykne byť uvedené je, že poisťovňa má určený minimálny počet dní, ktoré sa úraz musí liečiť, aby poistenému (vašej dcére) vznikol nárok na poistná plnenie. Minimálny počet dní liečenia úrazu sa pohybuje v rozmedzí od 10 do 14 dni. Záleží od samotnej poisťovne a od poistného programu.

  Odporúčam vám, aby ste počkali pokiaľ sa ukončí liečenie úrazu vašej dcéry. Až po ukončení liečenia požiadajte poisťovňu o poistné plnenie.

  Prajem vám život v istote.

 • 11/07/2017 at 9:45
  Permalink

  Dobrý deň,
  poprosila by som Vás o radu. Otec si zlomil krčok stehennej kosti. Je poistený v Kooperative a tento úraz majú v oceňovacích tabuľkách od 18 do 36 %. Uznali mu 22 %. Zdá sa nám to malo keďže bol koli tomu hneď po úraze operovany a posledná výsledná kontrola bola po 6 mesiacoch. Poprosím o radu ako mame postupovať v prípade že sa chceme odvolať a znovu úraz prehodnotiť. Či zaplatiť nejakému nezávislému lekárovi a požiadať o posudok alebo aké mame možnosti.
  Za skorú odpoved Vám vopred ďakujem
  S pozdravom

 • 11/07/2017 at 15:39
  Permalink

  Dobrý deň, Ivana,

  poisťovne pri dennom odškodnom z dôvodu liečenia úrazu vyplácajú za skutočný počet dní liečenia úrazu, maximálne však za počet dní uvedený v oceňovacej tabuľke. Niektoré poisťovne, ako napríklad Kooperatíva, uvádzajú denné odškodné nie v dňoch ale v %. Podobne to býva aj pri starších poistných zmluvách. Maximálne poistné plnenie tak je stanovené na 100% poistnej sumy, čo by mohlo zodpovedať ekvivalentu 365 dní liečenia úrazu.Ak by vyššie uvedené platilo aj v prípade Kooperatívy, znamenalo by to, že vašemu otcovi preplatili dobu liečenia zodpovedajúcu 22% z 365 dní, čo by mohlo byť asi 80 (možno až 90) dní liečenia úrazu.

  Výsledné % poistného plnenia stanovuje spolupracujúci lekár poisťovne na základe predložených lekárskych správ. Žiaľ, ide o interné informácie poisťovne ku ktorým obvykle majú prístup len vybraní pracovníci poisťovne (napr. likvidátori). Do liečenia sa obvykle nezapočítava doba zmiernenia bolesti, či rehabilitácie. Viac informácii nájdete v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy, v časti výluky z poistného plnenia.

  Poisťovne musia v prípade poistnej udalosti vyplatiť len to, k čomu sa zaviazali v poistných podmienkach. Kooperatíva sa zaviazala, že v prípade zlomeniny kŕčka stehnovej kosti vyplatí poistné plnenie v rozsahu od 18 do 36 %. Čo aj urobila. Je vysoká pravdepodobnosť, že práve toto tvrdenie bude neustále obhajovať.

  Ak nie ste spokojná s výškou poistného plnenia môžete podať písomnú žiadosť o prehodnotenie výšky poistného plnenia. Predtým by som však požiadal poisťovňu, aby vysvetlila na základe čoho sa rozhodla vyplatiť spomínaných 22%. Akej dĺžke liečenia v dňoch zodpovedá nimi určené percento poistného plnenia. Je dobré mať túto informáciu, aby ste v žiadosti o prehodnotenie výšky poistného plnenia vedeli uviesť argumenty, ktoré by podporili vašu snahu a tvrdenie na získanie vyššieho plnenia.

  V prípade, že so žiadosťou o prehodnotenie poistného plnenia neuspejete môžete sa s písomnou sťažnosťou obrátiť na Národnú banku Slovenska, ktorá skontroluje postup poisťovne v prípade poistného plnenia. Poslednou možnosťou je súd.

  Len pre zaujímavosť iná poisťovňa vypláca za ten istý úraz, ako mal Váš otec, poistné plnenie vo výške 50 alebo 62%, alebo ak chcete denné odškodné za maximálnu dobu liečenia úrazu 210 alebo 252 dní.

  Prajem vám život v istote.

 • 25/07/2017 at 14:53
  Permalink

  Dobrý den,
  chcel by som vas poprosiť o radu. Dňa 20.12.2016 sa mi na lyžovačke stal úraz- vyvrtnuté ľavé koleno, následne som vyhľadal lekárske ošetrenie a bola stanovená liečba pri natiahnutí bližšie nešpecifikovaných väzov kolena. Po mesiaci, ked bolesť neprestávala som išiel na konzultáciu k ďalšiemu lekárovi, ktorý mi hneď stanovil diagnózu poškodenie menisku, ktorá sa potvrdila aj na MR vyšetrení – lézia menisku 2.st. Po diagnoze som sa rozhodol o konzervatívnu liečbu za pomoci rehabilitácie, avšak ani po mesiaci sa moj zdravotný stav nelepšil, tak som 28.2. 2017 absolvoval artroskopiu menisku, trhlina chrupky kolena, distorzia predného krížneho väzu. Rehabilitáciu som ukončil 1.6.2017. V poisťovni mám uzavreté poistenie pre prípad denného odškodnenia po úraze a to vo výške 10. Eur a pre prípad trvalých následkov úrazu s progresiou 400 % . Od dňa vzniku úrazu až po ukončenie liečby uplynulo 163 dní, avšak od poisťovne som obdržal len 850 eur s vysvetlením, že doba nevyhnutného liečenia po úraze je 85 dní čo je maximum na danú diagnozu podľa oceňovaných tabuliek poisťovne. Taktiež mi bolo oznámené že mi nevznikol nárok na vyplatenie poistného plnenia pre prípad trvalých následkov, avšak už v správe pre poisťovnu ošetrujúci lekár uvádza , že toto treba posúdiť po roku, po artroskopii kolena a že rozsah trvalých následkov je instabilita kolena a stav po artroskopii.
  Poprosil by som Vás o radu , ako postupovať. Chcem podať odpor voči oznámeniu o poistnom plnení a či mám nárok na doplatenie zvyšných finančných prostriedkov do doby liečenia 163 dní a taktiež či mám nárok na plnenie poistného pre prípad trvalých následkov.
  Vopred ďakujem za Vašu radu a pomoc.

 • 25/07/2017 at 16:33
  Permalink

  Dobrý deň, Maroš,

  každá poisťovňa je povinná plniť len to k čomu sa zaviazala v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy. V prípade denného odškodnenia za liečenie úrazu poisťovňa vyplatí v poistnej zmluve dojednanú poistnú sumu vynásobenú skutočným počtom dní liečenia úrazu, maximálne však za počet dní uvedených v oceňovacej tabuľke denného odškodnenia. Oceňovacie tabuľky musia byť verejne dostupné (napr. na webe poisťovne) a pri novouzatvorených poistných zmluvách sú súčasťou aj poistných podmienok. Začiatok liečenia úrazu sa obvykle stanovuje prvou návštevou lekára a koniec liečenia poslednou návštevou lekára.

  Ak je v oceňovacej tabuľke denného odškodnenia liečenia úrazu vašej poisťovne napísané, že úraz, ktorý ste utrpeli sa lieči max. 85 dní, poisťovňa vám vyplatila poistné plnenie správne v maximálne možnej výške. Viac peňazí by ste mohli získať, ak poisťovňa vybrala pre poistné plnenie nesprávnu diagnózu, čo je málo pravdepodobné. Alebo, ak je v oceňovacej tabuľke uvedená dlhšia doba liečenia vášho úrazu, napr. by bolo uvedená doba liečenia úrazu 100 dní a vám priznali len 85. Obvykle sa do doby liečenia nepočíta rehabilitácia alebo iné úkony na zmiernenie bolesti. Táto informácie by mala byť uvedená v poistných podmienkach v časti výluky z poistného plnenia.

  V niektorých starších poistkách bola možnosť za špecifických podmienok získať poistné plnenie za celú dobu liečenia, teda aj nad rámec oceňovacích tabuliek. Táto možnosť však musí byť uvedená v poistných podmienkach, ktoré ste dostali spolu s poistnou zmluvou.

  Podobne ako v prípade denného odškodného aj pre trvalé následky úrazu existuje oceňovacia tabuľka. V nej sa nachádza zoznam trvalých následkov, za ktoré poisťovňa plní poistné plnenie, ako aj výšku percentuálneho plnenia z poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve. Trvalé následky sa po prvýkrát stanovia po roku od úrazu. V prípade amputácii je možné stanoviť trvalé následky aj skôr. Progresia 400% znamená, že ak je trvalý následok ocenený na 100% poisťovňa vyplatí 4 násobok poistnej sumy. Ako funguje poistenie trvalých následkov som opísal v tomto článku https://odbornyporadca.sk/2013/trvale-nasledky-urazu/.

  Pán Maroš, zhrniem to. Ak je v poistných podmienkach napísané, že poisťovňa vypláca poistné plnenie maximálne za dobu liečenia úrazu uvedenú v oceňovacích tabuľkách, a v nich je uvedené, že sa váš úraz lieči maximálne 85 dní, aj v prípade odvolania vám poisťovňa neprizná vyššie plnenie.Poistné plnenie za trvalé následky môžete žiadať najskôr po roku od úrazu, teda koncom decembra 2017. Ak by ste poistné plnenie za trvalé následky žiadali skôr, poisťovňa by vašu žiadosť zamietla.

  Samozrejme, ak nie ste spokojný s poistným plnením máte právo odoslať poisťovni písomne žiadosť (odvolanie) o prehodnotenie poistného plnenia. V tejto žiadosti by ste mali uviesť dôvody, pre ktoré si myslíte, že by vám poisťovňa mala vyplatiť viac než pôvodne plnila. Ak neuspejete môžete sa s písomnou sťažnosťou obrátiť na Národnú banku Slovenska a napokon na súd.

  Prajem vám život v istote.

 • 31/07/2017 at 14:23
  Permalink

  Dobrý deň,

  Dňa 2.9.2016 (od tohto dňa PN) sa mi stal úraz (roztrhnutý predný krížny väz v a poškodenie 3/4 menisku ľavom kolene) absolvoval som operáciu, liečbu a rehabilitácie.
  Dňa 28.4.2017 som ukončil PN a 2.5.2017 nastúpil do práce (sedavé zamestnanie) ukončený stav stále nemám, pretože 6.10.2017 mám mať ďalšiu kontrolu.

  Chcem sa prosím vás spýtať dokedy mám nárok na poistné? Platím ešte detskú poistku v Alianz. Je to do roku od dňa úrazu alebo tri roky odo dňa úrazu?

  Za skorú odpoveď vopred ďakujem a ostávam s Pozdravom

 • 02/08/2017 at 0:12
  Permalink

  Dobrý deň, Denis,

  V zmysle zákona ma každý poistený nárok požiadať o poistné plnenie zo životného poistenia do jedného roka od poistnej udalosti. Po tejto lehote začína plynúť všeobecná 3 ročná premlčacia lehota zakotvéná v Občianskom zákonníku. Čiže máte možnosť požiadať o poistné plnenie do 4 rokov od poistnej udalosti. Po uplynutí tohoto času môže zamietnuť žiadosť o poistné plnenie z dôvodu premlčania. S najväčšou pravdepodobnosťou to urobí.

  Nahlásiť poistnú udalosť je najlepšie hneď ako sa poistná udalosť stane. Poistnú udalosť môžete nahlásiť aj telefonicky. Potom sa môžete liečiť a po skončení liečby odovzdáte poisťovni všetky potrebné dokumenty potrebné pre likvidáciu poistnej udalosti.

  Prajem vám život v istote.

 • 03/08/2017 at 11:03
  Permalink

  Chcem sa opytat kolko dostanem € ked som mal zlomeny ukazovak na pravej ruke asi 2 članok a liečilo sa to asi 3 tyždne a mal som to pred 2mesiacmi a teraz idem až preto ale doktor ma dovolenku takže bolo by to aspon 60€ ?

 • 03/08/2017 at 11:49
  Permalink

  Dobrý deň, pán Jozef,

  poisťovňa Vám vyplatí poistné plnenie za počet dní liečenia úrazu, maximálne však za dobu, ktorá je uvedená v oceňovacej tabuľke denného odškodnenia úrazu. Oceňovacia tabuľka má byť verejné dostupná. Môže byť súčasťou vašej poistnej zmluvy, prípadne ju môžete nájsť na webovej stránke vašej poisťovne. Každá poisťovňa si vytvára oceňovaciu tabuľku individuálne, preto môže byť maximálne plnenie v rôznych poisťovniach iné.

  Podmienkou na vyplatenie poistného plnenia z úrazu je, že sa musí liečiť pod dohľadom lekára. Začiatok liečenia je dátum prvej návštevy lekára a koniec liečenia je dátum poslednej návštevy lekára. Do liečenia úrazu sa zvyčajne nezapočítava doba rehabilitácie, či zmierňovanie bolesti.

  Prajem vám život v istote.

 • 14/08/2017 at 17:20
  Permalink

  Dobrý deň. Syn mal v škole úraz. Stal sa 25.11.2017. bol operovany ešte v ten istý deň, vyberanie drôtov bolo cca o mesiac. Nechodil do školy a keďže boli vianočné prázdniny, nastúpil až po nich. Rehabilitácie ukončil 27.4.2017, chirurg ukončil liečbu 31.5.2017. Hodnotenie pre poisťovňu vypísal na 90 bodov a 15.6.2017 sme ho so všetkými záznamami od lekárov a rehabilitácie odovzdali do školy. Žiadali si ešte číslo poistnej zmluvy, ktorú má syn uzatvorenú od narodenia. Jeho poisťovňa poistku dávno plnila, no zo školskej ešte ku 14.8.2017 nič neprišlo. Ani, vyjadrenie, že niečo chýba, alebo, že ho zamietli, lebo už dostal zo svojej poistky (ak je to teda možné). Chcem sa teda spýtať, akú zákonnú lehotu majú poisťovne v prípade školského úrazu.Vďaka.

 • 14/08/2017 at 20:59
  Permalink

  Dobrý večer, Jana,

  poisťovne majú zo zákona plniť poistné plnenie do 15 dní od ukončenia šetrenia poistnej udalosti. Samotné šetrenie poistnej udalosti nie je nijako časovo omedzené. Žiaľ, táto skutočnosť dáva poisťovniam možnosť niekedy neoprávnene predlžovať dobu do poistného plnenia.

  V prípade “školskej” poistky ide o poistenie zodpovednosti školy. Keďže poistená je škola poisťovňa bude komunikovať v prvom rade s ňou. V prípade zodpovednosti musí poisťovňa skúmať aj mieru zavinenia školy a mieru zavinenia vášho syna. Možno to je dôvod, prečo ešte nemáte výsledok šetrenia.

  Prajem vám život v istote.

 • 24/09/2017 at 15:38
  Permalink

  Dobry den,

  1.9.2016 som si zlomila klucnu kost na pravej ruke (som pravacka). Bola som operovana, vlozili mi dlazku a 6 srobov. Poctivo som chodila na kontroly, ale rehabilitacie som neabsolovala, nakolko som musela nastupit do prace. V case ked som bola PN, tak som bola nezamestnana, tak som nemala narok na ziadne peniaze. 6.9.2017 mi vybrali material, a uz som ukoncila liecbu. Celu dokumentaciu som zaniesla do Allianzu. V piatok mi volali, ze im chyba knizka z rehabilitacii, ale ja som ich neabsolvovala, dohodli sme sa s lekarom, ze tam nemusim chodit. Myslite si, ze ma poistovna pravo mi skratit poistne plnenie? Dakujem.

 • 24/09/2017 at 17:12
  Permalink

  Dobrý večer, pani Svoradová,

  nemyslím si, že by vám poisťovňa krátila poistné plnenie, pretože ste sa nepodrobili rehabilitácii. Skôr naopak, pretože rehabilitácie, pokiaľ nie sú nevyhnutné, sú z poistného plnenia vylúčené.

  Podľa môjho názoru poisťovňa len žiada, aby ste jej doručili všetku zdravotnú dokumentáciu, ktorej súčasťou môže byť aj rehabilitácia. Len im napíšte, že knižku z rehabilitácii nemáte nakoľko váš lekár rehabilitácie nepožadoval.

 • 23/11/2017 at 17:25
  Permalink

  Dobrý Deň. Mám otázku napadli má Rómovia a tým spôsobili poranenie zlomeninu na tvári a dlhu prace neschopnos išiel som domov z baru a poisťovňa zamietla vyplatenie lebo som mal alkohol v krvi tak ale to zranenie som si nespôsobil sám je to normálne ?

 • 23/11/2017 at 20:36
  Permalink

  Dobrý večer, Štefan,

  je mi ľúto avšak alkohol v krvi je výlukou z poistného plnenia. Takže poisťovňa vám nemusí nič platiť, a to aj napriek tomu, že ste si úraz nespôsobili sám. Niektoré poisťovne však majú v poistných podmienkach uvedený maximálny limit alkoholu v krvi, ktorý sú ochotné akceptovať. V prípade, že je tento limit prekročený majú nárok znížiť alebo vôbec nevyplatiť peniaze za poistnú udalosť.

  Tieto informácie sú uvedené v odseku „Výluky“ v poistných podmienkach, ktoré ste dostali spolu s poistnou zmluvou, alebo si môžete poistné podmienky stiahnuť priamo z webovej stránky vašej poisťovne.

 • 13/12/2017 at 10:26
  Permalink

  Dobrý deň,
  do akej doby je možné žiadať od poisťovne náhradu za úraz? Je možné žiadať náhradu za úraz z roku 2012?
  Ďakujem za odpoveď.

 • 14/12/2017 at 9:03
  Permalink

  Dobrý deň,

  v zmysle zákona je možné riadne žiadať poistné plnenie do 1 roka od poistnej udalosti, úrazu. Po uplynutí tejto doby plynie bežná 3 ročná premlčacia doba. Poisťovňu môžete žiadať o poistné plnenie kedykoľvek, avšak po uplynutí celkovo 4 rokov (1 rok od úrazu + 3 roky premlčanie) môže poisťovňa vašu žiadosť o výplatu poistného plnenia za úraz zamietnuť z dôvodu premlčania.

  Ak by ste poisťovňu požiadali o poistné plnenie najneskôr 4 roky od úrazu, vo vašom prípade v roku 2016, musela by poisťovňa vašu žiadosť o poistné plnenie riešiť a pri vzniku nároku aj poistné plnenie vyplatiť. Ak požiadate poisťovňu o poistné plnenie teraz, alebo v ďalšom roku, s najväčšou pravdepodobnosť vaša žiadosť bude zamietnutá z dôvodu premlčania.

  Prajem vám život v istote.

 • 19/01/2018 at 16:12
  Permalink

  Dobrý deň
  Moja mamka spadla v nemocnici lebo kopla do dlažby /dlažba bola popraskaná, bola tam asi 3-4cm diera/ a zlomila bedrový kľb. Kľb museli vymeniť. Chcel by som sa pýtať či mamka má nárok na odškodné od nemocnice.
  Za odpoveď vopred ďakujem

 • 19/01/2018 at 23:11
  Permalink

  Dobrý večer, pán Kovács,

  samozrejme, že môžete požiadať nemocnicu o náhradu škody, ktorú utrpela vaša mamka. Je potrebné počítať s tým, že v tomto prípade bude nemocnica, resp. poisťovňa, v ktorej má nemocnica poistenú zodpovednosť za škodu, skúmať za akých okolností k úrazu došlo ako aj mieru zavinenia. V tom najhoršom prípade sa môže stať, že poisťovňa poistné plnenie zamietne a vy nedostanete nič.

  Nezabúdajte tiež, že dokazovacie bremeno je na vašej strane. Máte svedkov? Foto dokumentáciu? Práve preto je dobré takéto prípady riešiť okamžite.

  Ak by však vaša mamka mala úrazové poistenie, mohla by dostať peniaze bez ohľadu na to, ako by dopadla žiadosť o náhradu škody voči nemocnici.

  Prajem vám život v istote a vašej mamke skoré uzdravenie.

 • 23/01/2018 at 15:10
  Permalink

  Dobrý deň
  Rada by som sa informovala .
  Je možné keď som mala chyrurgicky zákrok (operáciu žlčníka ) v roku 2017 v tej dobe som už bola poistenia a pravidelne splacala poistku . Pozabudla som ze mam v poistke zahrnutý tento zakrok a nenahlasila ho mám aj papiere lekárskych správ aj o dobe liecenia. Je možné vyžadovať preplatenie tochto zákroku aj oneskorene tým myslím v tomto čase ?

 • 24/01/2018 at 17:55
  Permalink

  Dobrý deň, Martina,

  podľa zákona máte čas žiadať poistné plnenie od poisťovne do 4 rokoch od poistnej udalosti, vo vašom prípade od operácie žlčníka.

  Pri poistení chirurgických zákrokov však poisťovne uplatňujú čakaciu dobu, ktorá sa vzťahuje len na operácie z dôvodu choroby. Na chirurgické zákroky z dôvodu úrazu sa čakacia doba neuplatňuje. Čakacia doba začína plynúť odo dňa začiatku poistenia a obvykle býva 2 až 6 mesiacov dlhá.

  Znamená to, že ak ste sa podrobili operácií žlčníka z dôvodu ochorenia počas čakacej doby, poisťovňa vám poistné plnenie nevyplatí.

  Viac o čakacej dobe sa dočítate v poistných podmienkach vašej poisťovne.

  Prajem vám život v istote.

 • 28/01/2018 at 14:55
  Permalink

  Dobry deň chcem sa opýtať v októbri sme mali autonehodu ktorú sme nezavinili mi ja som poistená v komunálnej poisťovne mám tam úrazove poistenie chcem sa opýtať mám nárok na náhradu aj s mojej poisťovne či len z poisťovne vinika s pozdravom Juliana

 • 29/01/2018 at 21:04
  Permalink

  Dobrý deň, Juliana, nárok na poistné plnenie môžete mať aj z úrazového poistenia uzatvoreného v Komunálnej poisťovni, ako aj na „bolestné“ z PZP vinníka nehody.

  Prajem vám život v istote.

 • 02/02/2018 at 8:05
  Permalink

  Dobrý deň.Moj partner ma poistenie denneho odskodneho na 10 € denne. Vcase uzatvorenia poistnej zmluvy bol szco a zaroven vysluhovy dochodca Ma 44 rokov.od 15.10 do 16.1 mal dobu liecenia zlomeninu druhe prsta na nohe s roztriestenym klbom a posunom. V tejto poistke ma aj pripostenie drobne urazy 100 jednorazove vyplatenie. Chcem sa opytat ci ma narok na odskodne ked v sucastnosti je len vysluhovy dochodca. Ďakujem

 • 02/02/2018 at 11:57
  Permalink

  Dobrý deň,

  pred 2 mesiacmi som nešťastne spadla na pravé koleno, ktoré ma následne začalo bolieť, zasekávať sa mi. Po MR sa zistilo, že som mala poškodený meniskus už dávnejšie po nejakom menšom úraze a stav sa mi po páde zhoršil natoľko, že ma museli operovať. Poistená som 2 roky, mám poistený úraz, operačný zákrok aj nevyhnutnú dobu liečenia. Pri poistení mi vylúčili ľavé koleno, ktoré som už mala operované. Na pravé koleno som sa doteraz neliečila.
  Existuje právne podložený dôvod, prečo by poisťovňa nemala vyplatiť plnenie?

 • 02/02/2018 at 16:03
  Permalink

  Dobrý deň, Zuzana,

  vo všeobecnosti platí, že poisťovne vylúčia z poistného plnenia úrazy a choroby, ktoré sa stali pred dojednaním poistenia. Niektoré poisťovne dokonca vylúčia z poistného plnenia tie časti tela, ktoré boli poranené úrazom pred dojednaním poistenia. Čo všetko poisťovňa neplní nájdete v poistných podmienkach v časti Výluky.

  Poistná udalosť musí byť v prvom rade náhodná udalosť. Náhodná udalosť je také udalosť, o ktorej nie je vopred známe či nastane a kedy nastane. Ak ste mali poranené koleno pred dojednaním poistenia nemôže ísť, v zmysle uvedenej definície, o náhodnú udalosť.

  Prajem vám život v istote.

 • 02/02/2018 at 16:23
  Permalink

  Dobrý deň, Mária,

  poistenie denného doškodného v prípade úrazu nebýva naviazané na príjem poisteného. Tiež nepoznám poisťovňu, ktorá by neplnila denné odškodné z úrazu len preto, že poistený je na výsluhovom dôchodku. Výluky sú skôr pri poistených na invalidnom dôchodku. Preto si myslím, že váš partner by mal mať nárok na poistné plnenie.

  Každopádne vám odporúčam, aby ste si podali žiadosť na poistné plnenie. Ak by vám poistné plnenie zamietli mala by poisťovňa uviesť aj dôvod, prečo tak urobila.

  Prajem vám život v istote.

 • 21/02/2018 at 11:43
  Permalink

  Dobry Den,
  Priblizne pol roka po zlomenine sa mi kost zlomila opakovane. Poistovna odmietla plnenie s tym ze sa jedna o refrakturu a tym padom uz dany uraz raz odskodnila. Ma poistovna narok takym to sposobom odmietnut? Jedna sa o dalsi uraz alebo nie?
  s pozdravom
  Peter

 • 21/02/2018 at 20:42
  Permalink

  Dobrý večer, Peter,

  ak ide o opakovanú zlomeninu z jednej poistnej udalosti (z jedného úrazu) poisťovňa má právo poistné plnenie zamietnuť, pretože by tak išlo o opakované plnenie. Ak ide o opakovanú zlomeninu, avšak z inej poistnej udalosti (dva rôzne úrazy) môže poisťovňa poisťovňa zamietnuť poistné plnenie len v prípade, že takéto plnenie je vylúčené z poistného plnenia a je uvedené v poistných podmienkach v časti výluky.

  Prajem vám život v istote.

 • 08/03/2018 at 13:01
  Permalink

  Dobry den prajem, chcela by som sa opytat ohladom naroku na plnenie. Dlhsiu dobu ma trapila bolest v kolene. Zaciatkom tohto roka som absolvovala MR kolena, kde mi zistili ze mam natolko poskodeny meniskus, ze je potrebna operacia. Mam uzatvorene poistenie ktore zahrna chirurgicky zakrok v pripade urazu. Doktor mi vravel, ze taketo poskodenie vznika len urazom. Ci uz nejaky pad na koleno a podobne. Mam v tomto pripade narok na poistne plnenie?
  A co v pripade ak som uz cca pred 4 rokmi absolvovala vysetrenia spojene s bolestou kolena, ale vtedy mi nezistili nic? Poistku som uzavarala pred rokom a pol a z dovodu ze nic nezistili, som to neuvadzala. Dakujem.

 • 09/03/2018 at 7:26
  Permalink

  Dobrý deň, Alica,

  poistné plnenie z poistenie chirurgického zákroku obvykle býva aj z dôvodu úrazu aj z dôvodu choroby. Osobne som sa nestretol s poistením chirurgického zákroku len z dôvodu úrazu.

  Všeobecnou podmienkou pre poistné plnenie je, že udalosť (úraz, alebo choroba), ktorá má za následok absolvovanie chirurgického zákroku, musí vzniknúť v čase dojednania poistenia. Druhou podmienkou pre plnenie je, že konkrétny chirurgický zákrok musí byť uvedený v tabuľke chirurgických zákrokov vašej poisťovne. Nie všetky chirurgické zákroky poisťovne preplácajú.

  Ak úraz, ktorý vám poškodil koleno, ste utrpela už v čase poistenia a chirurgický zákrok – operácia kolena je v tabuľke chirurgických zákrokov vašej poisťovne, mali by ste mať nárok na poistné plnenie, pokiaľ nie je v poistných podmienkach uvedené inak. Tabuľka chirurgických zákrokov je súčasťou poistných podmienok, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy. Niektoré poisťovne majú poistné podmienky uverejnené aj na internete.

  Niektoré poisťovne vylúčia z poistného plnenia tie časti tela, ktoré mal poistený poškodené v čase pred dojednaním poistenia. To znamená, že ak poisťovňa zistí a vyhodnotí, že poškodenie kolena mohlo vzniknúť ešte pred dojednaním poistenia (pred rokom a pol) môže plnenie z chirurgického zákroku zamietnuť. Rozhodujúca bude lekárska správa vášho ošetrujúceho lekára. Informáciu o tom, kedy poisťovňa poistné plnenie nemusí plniť nájdete tiež v poistných podmienkach v časti Výluky.

  Prajem vám život v istote.

 • 13/03/2018 at 16:33
  Permalink

  Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či tlačivá pre poisťovňu o hlásení úrazu musí vypísať traumatológ, alebo podľa papierov v zdravotnom zázname môže vypísať obvodný lekár. Liečba na urazovke už bola ukončená. Ďakujem 🙂

 • 13/03/2018 at 18:56
  Permalink

  Dobrý večer, Michal,

  toto je otázka na vašu poisťovňu, resp. likvidátora poisťovne. Obvykle tlačivá pre poisťovňu vyplňuje všeobecný, obvodný lekár a prikladá sa lekárska správa špecialistu, vo vašom prípade traumatológa.

  Prajem vám život v istote.

 • 23/03/2018 at 15:25
  Permalink

  Dobrý deň,
  reagujem na posledný odstavec článku.

  Je možné požiadať životnú poisťovňu o mimoriadne prešetrenie poistnej udalosti a o doplatenie poistného plnenia v prípade ak v správe o trvalých následkoch nebola uvedená a kompletne spísaná celá diagnóza?

  A je možné o to požiadať poisťovňu, ak je doba prešlá cca 8-10 rokov ?

  Ďakujem za odpoveď.

 • 23/03/2018 at 19:56
  Permalink

  Dobrý večer, Daniel,

  posledný odstavec článku “Ako funguje odškodnenie pri úraze” hovorí o prípade, kedy z poistenia denného odškodného poisťovňa vyplatila poistné plnenie za menej dní, než bola skutočná doba liečenia úrazu. Niektoré staršie poistné zmluvy túto možnosť pripúšťajú.

  Vy sa však pýtate na trvalé následky. Tam je spôsob posudzovania odlišný. Obvykle po jednom roku od úrazu sa stanovia trvalé následky. Diagnózu určí lekár klienta a poisťovňa vyplatí príslušné percento z poistnej sumy za v tom čase stanovené trvalé následky. Ak to poistné podmienky pripúšťajú, obvykle po uplynutí ďalšieho roka je možné opäť posúdiť rozsah trvalých následkov. Ak došlo k zhoršeniu trvalých následkov, poisťovňa vyplatí rozdiel medzi pôvodne vyplateným percentuálnym plnením a novo stanoveným percentom trvalých následkov.

  Posudzovať trvalé následky nie je možné do nekonečna. Poisťovne majú v poistných podmienkach určený limit, koľkokrát je možné opätovne posúdiť rozsah trvalých následkov. Obvykle to je 2, maximálne 3 krát. Čiže do troch až štyroch rokov od úrazu.

  V zmysle občianskeho zákonníka je všeobecná premlčacia doba tri roky. To znamená, že môžete svoj nárok (aj voči poisťovni) uplatniť do 3 rokov od momentu, kedy bolo možné nárok uplatniť prvýkrát. Môžete samozrejme od poisťovne žiadať doplatenie poistného plnenia aj po 8-10 rokov, avšak s najväčšou pravdepodobnosť poisťovňa váš nárok zamietne z dôvodu premlčania.

  Prajem vám život v istote.

 • 23/04/2018 at 17:28
  Permalink

  Doby den .zlomil som si stavec L2 dna28.11.2017 mam denne odskodne 10 eur.dokumenty som vlozil im priamo na alianz pod mojim cislom elektronicky.ukoncil som to rehabilitaciou dna17 4 2018 medzi tym som ma chripku takze som skoro mesiac nemoholnastupit na rehabilitaciu.cista doba liecenia a rehabilitacie je144dni a vyplatili mi 1080eur je to vsetmo ale by mi mali este nieco doplati aco nasledky mam nane narok dakujem

 • 23/04/2018 at 19:10
  Permalink

  Dobrý večer, Michal,

  poisťovňa plní za každý deň nevyhnutnej doby liečenia úrazu, maximálne však za dobu uvedenú v Oceňovacej tabuľke. Podľa tejto tabuľky sa doba liečenia zlomeniny stavca pohybuje od 105 do 315 dní, podľa druhu zlomeniny a podľa druhu liečby. Obvykle sa doba rehabilitácie nezapočítava do doby liečenia úrazu. To môže byť dôvod prečo vám poisťovňa namiesto za vami vypočítaných 144 dní liečenia úrazu, vyplatila plnenie len za 108 dní.

  Ak máte dojednané aj poistenie trvalých následkov úrazu, môžete poisťovňu požiadať o poistné plnenie najskôr po jednom roku odo dňa úrazu, po ustálení trvalých následkov. Aj v tomto prípade pôjde o tabuľkové plnenie, kedy poisťovňa vyplatí určité percento z poistnej zmluvy podľa percentuálneho ohodnotenia trvalého následku v oceňovacej tabuľke.

  Prajem vám život v istote.

Nie je možné pridávať komentáre.