Aktuality »

29/08/2015 – 19:50 | 2 komentáre | 3 327 videní

Kapitálové životné poistenie je jednou z možností kedy je klient poisťovne poistený na riziko smrti a zároveň si vytvára finančnú rezervu do budúcnosti. Túto rezervu komerčná životná poisťovňa zhodnocuje technickou …

Čítať celý článok »
Domovská stránka » Poistenie chorôb, Úrazové poistenie

Náhrada príjmu počas PN v životnom poistení

Pridal , 17/10/2013 – 20:322 komentáre | 9 732 videní

Náhrada príjmu počas PN v životnom poistení

Každému z nás sa môže kedykoľvek stať, že z choroby alebo úrazu prestaneme pracovať a musíme sa liečiť. Ak odvádzate odvody do Sociálnej poisťovne a máte nemocenské poistenie patrí vám počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) náhrada príjmu a nemocenské dávky. To v žiadnom prípade nepokryje výšku vášho príjmu, nakoľko váš príjem poklesne približne na polovicu, alebo menej. Ak je výpadok príjmu krátkodobý nemusí sa nič stať. Ak sa jedná o naozaj dlhodobú práce neschopnosť výpadok príjmu môže mať výrazný vplyv na váš rodinný rozpočet.

Čo pomôže

Ak ste na PNke a váš príjem poklesne. Pomôže vám doplnenie chýbajúcich peňazí, aby ste aj naďalej mali svoj príjem v nezmenenej výške, ako by ste pracovali. Vykryť stratu príjmu – zárobku môžete z vašich úspor, pôžičkami alebo aj životným poistením, konkrétne z poistenia ušlého zárobku v prípade pracovnej neschopnosti.

Jedná sa o naozaj jednoduché poistenie. V prípade práceneschopnosti, ktorá trvá minimálne 11 dní a je z akéhokoľvek dôvodu, dostanete približne polovicu svojho zárobku v podobe náhrady príjmu od zamestnávateľa a nemocenskej dávky od Sociálnej poisťovne. Chýbajúce peniaze získate zo životného poistenia z poistenia ušlého zárobku v prípade PN. Takto výpadok príjmu nepocítite a aj naďalej môžete uhrádzať všetky náklady spojené so životom, napríklad bývanie, telefóny, pôžičky a úvery, stravu, ošatenie, deťom, poistenie a všetko ostatné.

Komu je poistenie určené a ako funguje

Poistenie ušlého zárobku v prípade pracovnej neschopnosti je určené všetkým zamestnancom a živnostníkom, ktorí majú príjem, zárobok. Pre všetkých ostatných, napríklad pre matky na materskej dovolenke, nezamestnaných, študentov a podobne, je toto poistenie zbytočné, nakoľko nahrádza len ušlý príjem, zárobok.

Celková suma peňazí, ktorú môžete v prípade PN získať z poistenia ušlého zárobku, sa vypočíta ako tzv. denná dávka krát počet dní celej práceneschopnosti. Denná dávka, alebo tiež aj poistná suma, sa vypočítava z vášho zárobku a jej výpočet je v každej životnej poisťovni podobný:

1) ak ste zamestnanec – výška dennej dávky je: váš čistý mesačný príjem / 2 / 30 dní

Príklad výpočtu dennej dávky (poistnej sumy) pre zamestnanca:

Ak váš mesačný príjem je 600 € v prípade PN vám bude chýbať 300 €, takže denne je to 10 €. Pretože 600 € / 2 = 300 € (chýbajúca polovica) / 30 (priemerný počet dní v mesiaci) = 10 € (optimálna výška dennej dávky)

2) ak ste živnostník – výška dennej dávky je: váš čistý ročný príjem (zisk, daňový základ) / 2 / 365 dní

Príklad výpočtu dennej dávky (poistnej sumy) pre živnostníka:

Ak váš čistý ročný príjem, zisk je 7.300 € v prípade PN vám bude chýbať polovica príjmu, takže denne je to 10 €. Pretože 7.200 € / 2 = 3.650 € (chýbajúca polovica) / 365 (počet dní v roku) = 10 € (optimálna výška dennej dávky)

Pri stanovovaní dennej dávky, teda poistnej sumy vždy platí, že táto suma spolu s predpokladanými dávkami nemocenského a predpokladanou náhradou ušlého zárobku od iných poisťovní nesmie prekročiť, po prepočítaní na kalendárne dni, výšku vášho čistého príjmu.

Tiež platí, že v prípade poistnej udalosti vyplácaná výška dennej dávky, poistnej sumy spolu s dávkami nemocenského a náhradou ušlého zárobku od iných poisťovní, ako aj náhradou ušlého zárobku z dôvodu choroby z povolania alebo pracovného úrazu nesmie prekročiť, po prepočítaní na kalendárne dni, výšku vášho čistého príjmu.

Výlukou z poistenia je vyplatenie sumy presahujúcej váš čistý denný príjem po sčítaní dennej dávky (poistnej sumy) a tomu podobných dávok iných poisťovní v prípade práceneschopnosti (poistnej udalosti)

Dobrou správou je, že niektoré poisťovne do určitej sumy dennej dávky v prípade straty zárobku neskúmajú váš príjem, zväčša až do výšky 20 € na deň.

Koľko peňazí môžete poistením získať

Suma peňazí, ktoré môžete z poistenia ušlého zárobku získať závisí odo dňa kedy máte nárok na poistné plnenie a od výšky dennej dávky, teda poistnej sumy. Plnenie v prípade choroby je obmedzené aj čakacou (karenčnou) dobou,  ktorá môže byť v trvaní od 2 do 6 mesiacov. V prípade vzniku práceneschopnosti v tejto čakacej dobe nie je táto PN pre životnú poisťovňu poistnou udalosťou a z tohoto dôvodu nebude vyplácať poistné plnenie. Na práceneschopnosť z dôvodu úrazu sa čakacia doba neuplatňuje.

Príklad vyplácanej sumy v prípade práceneschopnosti:

Máte poistenie ušlého zárobku s nastavenou dennou dávkou vo výške 15 € za každý deň práceneschopnosti po uplynutí 14 dní tejto PN. To znamená, že prvých 14 dní práceneschopnosti vám životná poisťovňa nebude plniť, avšak časť peňazí získate od svojho zamestnávateľa a Sociálnej poisťovne. Celkovo ste boli práceneschopný 245 dní (od 1.3. do 31.10.) a váš čistý mesačný príjem je 900 €. Celková výška nemocenskej dávky je 3.960,60 €. Za toto obdobie ôsmich mesiacov vám bude chýbať 3.239,40 €, pretože nepracujete. Z poistenia ušlého zárobku však získate 245 (počet dní PN) – 14 (dní neplnenia) = 231 dní x 15 € (výška dennej dávky) = 3.465,00 €. To znamená, že aj napriek vašej práceneschopnosti aj naďalej budete mať v plnej výške váš doterajší príjem a nepocítite tak výpadok peňazí z dôvodu práceneschopnosti. A navyše vám poisťovňa môže vrátiť zaplatené poistné, alebo vás oslobodiť od jeho platenia.

(Poznámka: Výpočty sú len orientačné a nemusia odrážať skutočnosť!)

V prípade dlhodobej práceneschopnosti vám životná poisťovňa môže vrátiť zaplatené poistné alebo vás oslobodiť od jeho platenia

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár
odborný poradca pre životné poistenie

Prečítajte si tiež:

Značky:, , , , , , , ,

2 komentáre »

 • monika píše:

  Dobrý den,

  chcem sa opytat ako to je s vyplacanim poistneho pocas PN. Som na pn-ke od 30.11.2017. Vsetky dokumenty som zaslala na adresu kooperativy 9.1.2018.Dennu davku mam 10 eur. Prosim vas ako je to s tym vyplacanim?
  Dakujem
  Horvathova

  • Dobrý večer, Monika,

   každá poisťovňa vypláca poistné plnenie tak ako je to dohodnuté v poistných podmienkach a vo vašej poistnej zmluve. Jednou z podmienok na vyplatenie poistného plnenia z poistenia práceneschopnosti z dôvodu choroby je, že práceneschopnosť vznikla po uplynutí čakacej doby. Čakacia doba je v poistných podmienkach stanovená doba od začiatku poistenia, počas ktorej poisťovňa nevypláca poistné plnenie. Na úrazy sa čakacia doba neuplatňuje.

   V poistnej zmluve máte dojednané, od ktorého dňa trvania práceneschopnosti máte nárok na poistné plnenie. Obvykle to býva 14 dní. Výška poistného plnenia sa potom vypočíta ako počet zvyšných dní do konca práceneschopnosti x výška poistnej sumy, denného odškodného. Podľa toho čo píšete je výška vami dojednanej poistnej sumy 10 eur.

   Uvediem príklad: Klient má dojednané poistenie PN od 14. dňa trvania nepretržitej práceneschopnosti. Klient bol práceneschopný celkom 30 dní. Výška denného odškodného, poistnej sumy, si klient dohodol na 10 eur za každý deň PN. Za prvých 14 dní PN klient nemá nárok na poistné plnenie. Plnenie má až 15 a každý ďalší deň trvania PN až do jej ukončenie. V našom príklade teda nárok vzniká za 16 dní. Poistené plnenie sa potom vypočíta ako 16 dní x 10 eur = 160 eur.

   Prajem vám život v istote.

Napíšte komentár!

Pri komentovaní sa držte témy. Spam a nevhodné príspevky budú odstránené.

Môžete použiť tieto tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Blog podporuje Gravatar. Na vytvorenie vášho profilu navštívte gravatar.com.