Ako získať najlepšie životné poistenie pre deti

Ako získať najlepšie životné poistenie pre deti
Ilustračný obrázok

Otázka ako najlepšie poistiť deti a chrániť ich tak je prirodzená. Každý rodič sa snaží svoje deti zabezpečiť čo najlepšie, aby mali šťastné detstvo a finančné prostriedky na vstup do dospelosti.

Dôležité je si uvedomiť, že vaše dieťa nezarába, nemá finančný príjem, a je tak isto ako aj vy závislé jedine od vášho zárobku. Životným poistením detí je v prvom rade chránený váš príjem do rodiny pre prípad nečakaných životných situácií. Medzi udalosti, ktoré výrazne ovplyvňujú príjem rodiny, bez ohľadu na to či sa jedná o dieťa alebo rodiča, rozhodne patria dlhodobé liečenie, trvalé následky a vážne choroby. V neposlednom rade aj nezamestnanosť rodiča je udalosťou, na ktorú sa často zabúda a má výrazný vplyv na finančnú situáciu v rodine. V týchto prípadoch na jednej strane je čiastočný alebo úplný pokles vášho príjmu a na strane druhej zvýšené výdavky spojené s liečením.

Dieťa nezarába, je úplne závislé od príjmu rodičov

Veľmi rozšíreným mýtom poisťovacích a finančných poradcov je, že dieťa nie je potrebné poistiť, stačí ak je poistený len živiteľ rodiny. To nie je pravda! Ak chcete získať najlepšie životné poistenie pre deti má byť samostatne poistené dieťa ale aj vy. V tom najlepšom prípade obaja rodičia. I keď rodičovský príspevok je pomerne nízky predsa len mamička na materskej dovolenke venuje všetok svoj čas starostlivosti o dieťa a domácnosť. Túto starostlivosť zabezpečuje 24 hodín denne 7 dní v týždni. Koľko peňazí by táto starostlivosť stála rodinu ak by ju mal zabezpečiť niekto iný, cudzí?

Náklady na onkologicky choré dieťa môžu presiahnuť aj 500 € mesačne

Napriek tomu, že mnohé životné poisťovne ponúkajú v rámci poistenia dospelej osoby možnosť pripoistenia detí, neznamenajú takéto zmluvy pre vás žiadnu výhodu. Zväčša sa jedná len o úrazové pripoistenie dieťaťa s minimálnym poistným plnením s množstvom výluk. Ďalším rizikom, ktoré pri týchto zmluvách vzniká je, že v prípade úmrtia poistenej dospelej osoby zaniká celá poistná zmluva. Pripoistené dieťa tak nebude naďalej chránené. Práve preto je najlepším riešením ak každý člen rodiny má svoje vlastné životné poistenie.

Najlepším životným poistení pre deti je, ak sa na takéto poistenie pozriete komplexne, ako na životné poistenie rodiny. Zabezpečiť optimálne riešenie v tomto prípade nie je jednoduché. Práve preto by malo byť pre vás prirodzené obrátiť sa na odborného poradcu, ktorému dôverujete.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Ako získať najlepšie životné poistenie pre deti

2 odpovede na “Ako získať najlepšie životné poistenie pre deti

 • 23/09/2013 at 15:36
  Permalink

  Súhlasím s Vami, že najlepšie poistenie pre deti je ich samostatné poistenie ak sú poistení aj rodičia. Nie každej rodine finančná situácia dovolí mať uzatvorené poistenie na každého člena rodiny. Pre rodičov sú deti to najcennejšie čo majú a preto sa snažia predovšetkým zabezpečiť ich. Ak im pri uzatváraní poistenia nikto neporadí, často sa stane, že uzatvoria len detské poistenie, namiesto toho, aby najskôr zabezpečili toho, kto do rodinného rozpočtu prispieva najviac – či už je to otec, alebo matka. A ani možnosť pripoistiť sa k poisteniu dieťaťa nevyužijú.
  A potom keď nastane nečakaná situácia a príjem rodiny sa z dôvodu smrti, choroby alebo úrazu jedného z rodičov, poistka dieťaťa im nepomôže, ba niekdy ju ani nezvládajú platiť.
  Ochrana príjmu rodiča pri detským poisteniach sú obmedzené – smrť, trvalé následky, invalidita. Preto poistenie dieťaťa bez samostatnej poistky minimálne jedného z rodičov nie dobré poistenie. Len ich kombináciou sa dá uzatvoriť najlepšie poistenie pre deti – na čo upozorňujete aj Vy len by som to zdôraznil.
  Želám Vám veľa úspechov v práci.
  S pozdravom
  Ing. Vladislav Hofrík

Nie je možné pridávať komentáre.