Ako ušetriť na životnom poistení

Ako ušetriť na životnom poistení
Ilustračný obrázok

Aj na životnom poistení sa dá ušetriť. A pritom stačí niekedy naozaj málo. Drobným nastavením parametrov vašej zmluvy o životnom poistení viete z dlhodobého hľadiska ušetriť aj niekoľko tisíc eur. Samozrejme v prvom rade o týchto možnostiach by mal vedieť váš odborný poradca na životné poistenie. A ak mu naozaj ide o vás, tak vám určite poradí ako ušetriť na životnom poistení. Tu je niekoľko mojich tipov:

Zmeňte lehotu platenia na zmluve o životnom poistení

Ak poistné za životné poistenie platíte pravidelne každý mesiac, skúste si túto lehotu zmeniť. Z mesačnej na polročnú, alebo ročnú. Samozrejme, len ak vám to finančná situácia dovolí. Takto môžete ušetriť približne 8% z celkového poistného. Možno aj viac, ale to závisí od konkrétnej životnej poisťovne.

Zmeňte rizikovú triedu, prirážku v životnom poistení

V prípade ak ste v čase uzatvorenia zmluvy o životnom poistení športovali, alebo vykonávali rizikové povolanie vaše poistné za úrazové životné poistenie bolo zvýšené o rizikovú prirážku. Pokiaľ už nešportujete, alebo vykonávate inú nerizikovú prácu mali by ste si poistné upraviť o toto navýšenie. Zmenou rizikovej triedy a odstránením rizikovej prirážky môžete výrazne ušetriť na tomto úrazovom životnom  poistení.

Poistite viac osôb na jednú zmluvu o životnom poistení

Toto je jednou z ďalších možnosti ako výrazne ušetriť na životnom poistení. Škoda, že o tejto možnosti takmer nikto nevie. Nemám však na mysli pripoistenia, ale plnohodnotné poistenie viacerých osôb na jednu zmluvu o životnom poistení. V niektorých prípadoch to tak dobre vychádza, že druhá poistená osoba na jednej zmluve o životnom poistení má až o polovicu nižšie poistné ako keby mala to isté poistenie na samostatnej zmluve.

Využite oslobodenia od platenia, alebo vrátenie poistného

V prípade vzniku handicapu, alebo pri dlhodobom ochorení vám môže životná poisťovňa vrátiť zaplatené poistné a navyše vás oslobodiť od platenia ďalšieho poistného bez akýchkoľvek zmien vašej poistnej zmluvy o životnom poistení. Dokonca v prípade smrti rodiča môže za neho splácať detské životné poistenie. V týchto prípadoch nielen že ste aj naďalej chránení, ale už vôbec poistné na životné poistenie nemusíte platiť.

Vytvorte si finančný účet v životnej poisťovni

Ak platíte v jednej životnej poisťovni viaceré poistné zmluvy, vytvorte si finančný účet, na ktorý budete celkovú sumu poistného posielať len raz. Následne z tohoto účtu si životná poisťovňa uhradí poistné za všetky vaše zmluvy, ktoré u nej máte vedené. Takýmto spôsobom ušetríte na bankových, alebo poštových poplatkoch. Peniaze sa vám zhodnocujú a navyše získate aj zľavu z poistného.

Využívajte bonusy a akcie vyhlásené životnom poisťovňou

Životné poisťovne v rámci svojich kampaní používajú niekoľko marketingových stratégií, ako prilákať nových klientov k životnému poisteniu, a zároveň ako si udržať tých stálych. Práve na to sa využívajú rôzne bonusové systémy, kampane a akcie. V rámci nich môžete k svojmu životnému poisteniu získať pridanú hodnotu v podobe napríklad 30% zľavy na poistnom, alebo získať 6,5% úročenie na sporení. Dokonca môžete mať rôzne životné poistenia, pripoistenia zadarmo. Prípadne vám vrátia už zaplatené poistné. Preto je dobré, ak ste v pravidelne v kontakte so svojím odborným poradcom na životné poistenie, ktorý by vás o týchto bonusoch a akciách informoval.

Plaťte len za to čo naozaj potrebujete

Z času na čas, tak ako sa menia vaše potreby, je vhodné prehodnotiť aj vašu zmluvu o životnom poistení. Práve preto si upravte životné poistenie tak, aby ste platili len za to čo potrebujete. V tomto prípade však nemám na mysli sporiacu zložku poistenia, teda poistenie pre prípad dožitia, ale skôr úrazové poistenia (úraz, choroba, práceneschopnosť a pod.) a rôzne pripoistenia. Avšak akékoľvek zmeny poistnej zmluvy o životnom poistení predtým určite konzultujte s odborným poradcom na životné poistenie, ktorému dôverujete.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Ako ušetriť na životnom poistení