Komu poistiť trvalé následky úrazu

Komu poistiť trvalé následky úrazu
Ilustračný obrázok

Trvalé následky úrazu si môžete dojednať s progresívnym plnením, alebo bez progresie. Rozdiel je len v tom, že pripoistení trvalých následkov s progresiou môžete získať až päťnásobne vyššie poistné plnenie za približne dvakrát vyššie poistné.

Komu je poistenie trvalých následkov určené?

Trvalé následky úrazu pre deti

Poistenie trvalých následkov úrazu by ste v prvom rade mali uzavrieť deťom. Najčastejšími trvalými následkami detí sú úrazy hlavy a mozgu spojené s pádmi. Druhým najčastejším trvalým následkom úrazu detí sú popáleniny. Popáleniny často krát zanechávajú na tele dieťaťa trvalé a nepekné jazvy. K pádom a popáleninám v neskoršou veku dieťaťa pribudnú jazvy po zlomeninách.

Vedeli ste, že úrazy hlavy spojené s pádmi sa najviac vyskytujú u batoliat?

Trvalé následky úrazu pre dospelých

Ďalšou početnou skupinou ľudí, ktorí by si mali poistiť trvalé následky úrazu, sú dospelí s finančnými záväzkami. Všetci vy, ktorí splácate hypotéky, úvery, či pôžičky. Pritom je jedno či tieto svoje záväzky splácate finančným inštitúciám, známym alebo rodine. Ak žijete v partnerskom zväzku je dobré, aby poistenie trvalých následkov úrazu ste mali dojednané obaja.

Trvalé následky úrazu pre pracujúcich

Aj pracovné úrazy nemalou mierou prispievajú k vzniku trvalých následkov úrazu. Najčastejšími pracovnými úrazmi sú pomliaždeniny a straty časti, alebo celých končatín. Ohrození ste najmä vy, ktorí pracujete s rôznymi lismi, rezacími a vŕtacími strojmi, či s ťažkými mechanizmami. Trvalé následky úrazu sa najčastejšie vyskytujú v ťažkom priemysle a v stavebníctve. Nevyhýbajú sa však ani takým povolaniam ako napríklad hasič, záchranár, alebo zdravotník.

Pokiaľ máte prácu s vyšším rizikom úrazu zvážte možnosť dojednať si poistenie trvalých následkov úrazu.

Trvalé následky úrazu pre športovcov

Poistenie trvalých následkov úrazu je vhodné aj pre športovcov a ľudí žijúcich aktívny život. Veď nie nadarmo sa hovorí: „športom k trvalej invalidite.“ Pokiaľ aj vy patríte do tejto skupiny je vhodné k poisteniu trvalých následkov úrazu dojednať si aj poistenie denného odškodného pri úraze.

Poistenie trvalých následkov úrazu je vhodné kombinovať s oslobodením od platenia poistného v prípade vzniku invalidity, a s poistením súkromného invalidného dôchodku.

Vymenoval som tu štyri skupiny ľudí, u ktorých sa trvalé následky úrazu vyskytujú najčastejšie. To neznamená, že pre vás ostatných je toto poistenie zbytočné. Všetko závisí len od vašich individuálnych potrieb.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Komu poistiť trvalé následky úrazu