Pozor na zdravotný dotazník

Pozor na zdravotný dotazník
Ilustračný obrázok

Záznam o vašom aktuálnom zdravotnom stave, zdravotný dotazník, je súčasťou každej zmluvy o životnom poistení. Takto si životná poisťovňa spraví obraz o vašom zdraví, na základe ktorého stanový mieru rizika pre jednotlivé druhy životného poistenia, ktoré si dojednávate. V opačnom prípade by musela poisťovňa prechádzať všetky záznamy vo vašej zdravotnej evidencií. Čo je samozrejme v praxi neuskutočniteľné.

Zatajenie, alebo klamlivé uvedenie skutočností o vašom zdravotnom stave je môže poisťovňa považovať za uvedenie do omylu. To môže byť dôvod na zníženie alebo nevyplatenie poistného plnenia.

 Na otázky v zdravotnom dotazníku ste povinný odpovedať úplne a pravdivo podľa vášho aktuálneho zdravotného stavu. Tým, že v zdravotnom dotazníku uvediete vaše aktuálne choroby, ktorými trpíte, úrazy, ktoré ste prekonali, či spomeniete aké druhy liekov v súčastnosti užívate, neznamená pre životnú poisťovňu automaticky vyššie zdravotné riziko, či vylúčenie z poistenia. Práve naopak. Pri úplnom a pravdivom vyplnení zdravotného dotazníka, a po následnej akceptácií zmluvy o životnom poistení, vám poisťovňa v prípade poistnej udalosti vyplatí plnú sumu, na ktorú máte nárok v zmysle tejto zmluvy.

Životná poisťovňa si skutočnosti o vašom zdravotnom stave môže overiť priamo u vášho ošetrujúceho lekára prostredníctvom dotazníka, ktorý je lekár povinný vyplniť. Za túto službu dostane zaplatené. Spôsob overovania vášho zdravotného stavu v čase podpisu zmluvy o životnom poistení sa môže v jednotlivých životných poisťovaniach líšiť, tak ako aj miera zdravotného rizika. To čo pre jednu poisťovňu znamená vysoké riziko, možno aj vylúčenie z poistenia, môže v inej poisťovni byť prijateľné s malým, alebo žiadnym rizikom. Medzi choroby, ktoré môže životná poisťovňa takýmto spôsobom došetrovať patria aj: 

 • vysoký krvný tlak, zvýšená hladina krvných tukov
 • ochorenia pečene, pankreasu, lymfatických uzlín
 • ochorenia srdca, krvi, obličiek
 • cukrovka, infekčné ochorenia
 • epilepsia a úrazy hlavy
 • ochorenia dýchacích ciest, astma
 • ochorenia pohlavných a zažívacích orgánov

Takmer vždy pri poistnej udalosti bude životná poisťovňa skúmať samotnú príčinu vzniku poistnej udalosti. Taktiež bude porovnávať váš aktuálny zdravotný stav so stavom pri podpise zmluvy o životnom poistení, teda pred prijatím do poistenia. Ak sa vyšetrovaním zistí, že sa váš zdravotný stav uvedený v dotazníku bude líšiť od v tom čase skutočného zdravotného stavu, poisťovňa vám môže poistné plnenie krátiť, prípadne ho nevyplatí vôbec. Môže sa to stať aj v prípade, ak váš zdravotný stav v čase podpisu zmluvy nebol pre životnú poisťovňu žiadnym rizikom. V tomto prípade by ste za poistenie platili zbytočne, pretože by ste boli poistený len čiastočne, alebo vôbec!

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Pozor na zdravotný dotazník

5 odpovedí na “Pozor na zdravotný dotazník

 • 01/11/2013 at 15:50
  Permalink

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ak sa nám stalo, že dotazník, čo sa týka zdravia bol vyplnení nepravdivo – /zodpovednosť pred nami priznala pani, kt. robila to poistenie až po rozhovore s ňou, že celý prípad dáme prešetriť súdom a niekto za to bude na súde zodpovedný/, aké dôsledky je možné z toho vyvodiť? Problém nastal vtedy, keď nám mali vyplatiť poistnú udalosť a miesto toho nás obvinili z klamstva a podvodu, že keď sme uzatvárali zmluvu, už bol chorý, čo sa „zamlčalo“. A pani likvidátorka nám povedala asi toľko, že takéto podvody sa zistia až pri poistných udalostiach, od podpisu zmluvy ubehli dva roky, takže dva roky sme platili do luftu 50eur mesačne. Kde a na koho sa obrátiť s takýmto problémom. Je možné, alebo má moc pani, kt. uzatvorila s nami zmluvu o napravenie chyby, hlavne čo sa týka plnenia? A je možnosť „náš“ dotazník uviesť na pravú mieru a očistiť naše meno v poisťovni? Ďakujem za každú radu a pomoc.

 • 04/11/2013 at 9:39
  Permalink

  Pani Daniela, v prvom rade mi dovoľte vyjadriť ľútosť nad tým čo som vám stalo. Na všetky otázky zdravotného dotazníka je klient povinný zodpovedať úplne a pravdivo. Zodpovednosť za ne nesie klient čo potvrdí aj svojim podpisom na poistnej zmluve. Na základe zdravotného dotazníka vyhodnotí poisťovňa riziko. Až potom rozhodne, či klienta do poistenia príjme a za akých podmienok, alebo vylúči z poistenia.

  V tejto chvíli najlepším riešením je dohodnúť sa so samotnou poisťovňou. Obráťte sa na ňu listom. Opíšte situáciu, ktorá bola v čase uzatvorenia vašej poistnej zmluvy a doplňte informácie o aktuálnom zdravotnom stave, ktoré v zdravotnom dotazníku chýbajú. Požiadajte životnú poisťovňu o opätovné prehodnotenie poistného rizika. Je to podobný postup, ako keby ste na vašej zmluve niečo dopoisťovali, alebo navyšovali poistné sumy. Na základe týchto informácii sa môže poisťovňa rozhodnúť či bude v poistení pokračovať a za akých podmienok.

  Podobný postup by som zvolil aj v prípade poistného plnenia. Opäť listom sa obráťte na poisťovňu, opíšte stav v čase dojednania poistnej zmluvy a požiadajte ju o opätovné prehodnotenie poistného plnenia. Každá poisťovňa má zo zákona právo v prípade neúplných, alebo nepravdivých informácií uvedených v zdravotnom dotazníku, poistné plnenie nevyplatiť alebo vyplatiť len čiastočne.

  Žiaľ nie som právnik a tak neviem posúdiť, aké šance máte v prípade, že sa obrátite na súd. Súdne konanie by som však využil ako posledné riešenie.

  Prajem vám život v istote.

  Rastislav Mažár
  Odborný poradca pre životné poistenie

 • 30/11/2013 at 20:47
  Permalink

  Chcem porosit o radu.Ale osem rokov som mala zivotnu poistku-futura plus, v kooperative s vylukou chrbtice.pred mesiacom som zmenila produkt a dala som si inu variant-kapital.Nakolko mam problemy s klbamy,čo je uvedene aj v dokumentoch pre poistovnu ,takze vyluku na to nemam.No vsimla som si ze je tam pripoistenie a to trvale nasledky urazu a cas nevyhnutneho liecenia urazu. Ja som nadalej poistena v kooperative akurat som zmenila produkt. Ale je my cudne preco urazu ?Ja som ratala ze aj ked sa my zhorši zdravotny stav ze aj to sa tam rata.ako to vlastne je?Nieje to len urazova poistka?

 • 03/12/2013 at 14:02
  Permalink

  Dobrý deň pani Daniela,

  som veľmi rád, že sa pýtate a chcete mať jasno v poistnom plnení. Produkt Variant Kapitál je kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Trvalé následky úrazu a čas nevyhnutného liečenia úrazu sú úrazovými pripoisteniami. Podľa toho čo píšete môže plnenie zo strany poisťovne nastať v týchto prípadoch:

  1) Ak nastane úraz, ktorý sa bude liečiť aspoň 15 dní, poisťovňa vyplatí príslušné percento z poistnej sumy podľa závažnosti úrazu podľa oceňovacích tabuliek.

  2) Ak úraz spôsobí trvalé následky, poisťovňa vyplatí príslušné percento z poistnej sumy podľa závažnosti trvalých následkov úrazu podľa oceňovacích tabuliek obvykle rok po úraze (ustálení trvalých následkov).

  3) Ak nastane akákoľvek smrť vyplatí poisťovňa oprávneným osobám (pozostalým) dojednanú poistnú sumu plus zhodnotenie.

  4) Ak nastane dožitie sa konci poistenia (poistnej doby) vyplatí poistenej osobe dojednanú sumu plus zhodnotenie.

  To znamená, že ak sa váš zdravotný stav zhorší a vy sa dostanete do nemocnice, prípadne na operáciu, v takomto prípade poisťovňa vám nebude nič plniť, pretože nemáte dojednané príslušné poistenie. Mohlo by vám pomôcť poistenie denného odškodného za nevyhnutný liečebný pobyt v nemocnici v dôsledku choroby alebo úrazu, poistenie odškodného za chirurgický zákrok a prípadne ak pracujete aj poistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti.

  Prajem pekný deň a život v istote.

  Rastislav Mažár
  Odborný poradca pre životné poistenie

 • 26/10/2015 at 21:12
  Permalink

  Dobrý deň,
  Chcem sa spýtať či je pre poisťovňu najdôležitejšie kedy bola nejaká choroba po prvýkrát diagnostikovaná, alebo to ako dlho sa vyvíja. Uvediem príklad osoba trpí hypertenziou, zatiaľ nenavštívila lekára, uzavrie životné poistenie a za pol roka navštívi lekára ktorý tejto osobe diagnostikuje II stupeň hypertenzie, teda je jasné, že osoba chorobou trpela už pred uzavretím poistnej zmluvy pričom prizná, že príznaky pociťovala už napríklad 2 roky spätne. Bude takejto osobe zaplatené napr. za hospitalizáciu z dôvodu hypertenzie? Ďakujem

Nie je možné pridávať komentáre.