Aké životné poistenie pre deti

Aké životné poistenie pre deti
Ilustračný obrázok

Určite každý z vás vníma svoje deti ako to najdôležitejšie v ich živote. Chránite ich, podporujete a pripravujete na úspešný štart do života. Práve preto existuje na trhu viacero životných poistení určených práve deťom. Vďaka nim dokážete svoje deti, svoju rodinu chrániť pred neočakávanými situáciami.

Najčastejším rizikom u detí je úraz

Obdobie detstva so sebou prináša určite veľa radosti, ale je s ním spojené vyššie riziko úrazu. Deti sú zvedavé, živé a vymýšľajú si vždy nové atraktívnejšie dobrodružstvá. Naozaj stačí okamih a nešťastie je tu. Liečenie úrazu veľakrát výrazne zasiahne do života vašej rodiny. Okrem toho, že musíte zostať s vaším dieťaťom doma, čím poklesne váš príjem, liečenie si vyžiada aj nemalé výdavky na návštevu lekárov, kúpu liekov, či zdravotných pomôcok.

Trvalé následky si dieťa nesie celý život

Práve preto najdôležitejším úrazovým poistením je poistenie trvalých následkov s progresiou. Toto poistenie je vhodné kombinovať spolu s oslobodením od platenia poistnej zmluvy v prípade vzniku handicapu  Trvalé následky sú v zmysle konkrétnych poistných podmienok ohodnotené percentom. Percento určuje podiel z poistnej sumy, ktorý vám životná poisťovňa vyplatí. Ak si dojednáte za minimálny poplatok trvalé následky s progresiou môžete získať aj päťnásobne viac vyplácaných peňazí. Tieto finančné prostriedky môžete použiť na samotnú liečbu úrazu, rehabilitácie, alebo na nákup špeciálnych pomôcok. Peniaze vám môžu pomôcť aj pri zabezpečení rekonštrukčných prác spojených s prestavbou bytu, či domu na bezbariérový.

Kritické (vážne) choroby neobchádzajú ani naše deti

Žiaľ vážne civilizačné choroby neobchádzajú ani naše deti. Práve preto je poistenie v prípade diagnostikovania kritickej (vážnej) choroby veľmi dôležité. Takéto životné poistenie je špecifické tým, že sa jedná o výplatu jednorázovej dávky vo výške poistnej sumy. Peniaze môžete použiť na úhradu všetkých nákladov spojených s liečením choroby, s vyhľadaním domáceho alebo zahraničného špecialistu, či na úhradu liečebných nákladov aj v zahraničí. Peniaze navyše oceníte aj v prípade zvýšených výdavkov, ktoré vám vzniknú napríklad ak budete chcieť ostať v nemocnici s vaším dieťaťom, zvýšených cestovných nákladov, či výdavkov na lieky. To všetko, aby ste zabezpečili pre svoje dieťa najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť.

Výpadok, či pokles príjmu rodiča môže byť problém

Často krát ak je dieťa choré ostáva rodič doma spolu s ním. Rodič nepracuje a jeho príjem klesá. Krátkodobý výpadok príjmu nemusí znamenať žiaden problém. Avšak pri dlhodobom liečení má takýto stav výrazne negatívny vplyv na vašu rodinu. Rodič môže ostať bez práce, bez príjmu. Práve preto je dobré ak vám niekto výpadok príjmu nahradí. V tomto prípade bude životná poisťovňa vyplácať takzvané denné odškodné vo výške dohodnutej sumy za každý deň trvania liečenia dieťaťa, vrátane pobytu v nemocnici a následných nevyhnutných rehabilitácií. V lepších poisťovniach vám denné odškodné budú vyplácať 365 dní, čiže až jeden rok, už od prvého dňa úrazu, alebo pobytu v nemocnici.

Trvalé následky rodiča spôsobia vyššie výdavky rodiny

Niektoré životné poisťovne umožňujú na jednu zmluvu o životnom poistení poistiť aj dospelé osoby. Veľmi zaujímavým pripoistením je zabezpečenie detí v prípade invalidity dospelej osoby, rodiča. V takomto prípade záväzok platiť poistné za detské životné poistenie preberá na seba v plnej výške životná poisťovňa, pričom všetky výhody z tejto zmluvy vám ostanú zachované až do riadneho ukončenia zmluvy o životnom poistení.

Smrť rodiča je najtragickejšou udalosťou v živote dieťaťa

Smrť rodiča je tou najhoršou situáciou, ktorá sa môže dieťaťu prihodiť. Trápenie je o to horšie, pokiaľ sa stane sirotou. V prípade poistenia smrti rodiča bude o dieťa postarané tak, že životná poisťovňa mu bude pravidelne vyplácať anuitu. Dalo by sa povedať, že ide o vyplácanie súkromného sirotského dôchodku. Tento „sirotský dôchodok“ sa vypláca pravidelne každý rok až do dospelosti dieťaťa. To aj vtedy ak by došlo k zrušeniu zmluvy o životnom poistení. Peniaze môžu pozostalí využiť na všetky náklady spojené s ďalšou výchovou dieťaťa.

Výhody životného poistenia pre deti

Nespornou výhodou detského životného poistenia je, že nemá rizikové triedy, je teda bez akýchkoľvek rizikových príplatkov. Ďalšou výhodou je, že niektoré životné poisťovne umožňujú uzavrieť detské životné poistenie až do 25 roku života dieťaťa. To znamená, že takto poistené dieťa v neskoršom veku sa môže venovať napríklad aktívnemu športu, alebo vykonávať prácu so zvýšeným rizikom, a pri tom byť plnohodnotne poistené len za cenu detského poistenia. Pritom cena detských životných poistiek je obvykle výrazne nižšia oproti cene poistenia dospelých.

Dobré poistené dieťa, znamená dobre poistený rodič

Jedna rada na záver

Životné poistenie pre deti je určite potrebné. Avšak dôležitejšie pre dokonalé zabezpečenie vašich detí je, aby ste aj vy, ich rodičia, mali dobré životné poistenie, ktoré v prípade potreby vás ochráni.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Aké životné poistenie pre deti

3 odpovede na “Aké životné poistenie pre deti

 • 12/02/2013 at 13:48
  Permalink

  Poistovat deti je blbost. Poisteny ma byt ten, koho prijem ohrozi prijem celej rodiny. Ak sa nieco stane dietatu prijem rodiny to nijako neohrozi. Preto radcej peniaze ktore by niekto dal za poistku dietata pouzije na vlastnu poistku.

 • 12/02/2013 at 18:33
  Permalink

  Jojo vďaka za názor. Ako som napísal „Dobré poistené dieťa, znamená dobre poistený rodič“. Bežné úrazy a choroby pre rodinný rozpočet neznamenajú žiadne vážne ohrozenie, s tým s tebou súhlasím. Ale ani najlepšia poistka rodičov nepomôže v prípade, ak dieťa sa bude musieť „popasovať“ s trvalým postihnutím alebo vážnou chorobou. To znamená podstatné zvýšenie nákladov rodiny, ktoré poistenie dospelých, žiaľ, nepokrýva.

 • 07/05/2013 at 21:13
  Permalink

  Ja mám zase k tomu názor ten,že ak ochorie dieťa,myslím tým vážnejšie ochorenie,väčšinou prichádza o prácu aj jeden z rodičov.Dieťa predsa nemôže chodiť k lekárovi samé,tak isto na vyšetrenia a to ohrozuje predsa rozpočet celej rodiny.A keď už,tak stačí použiť na poistenie Fickove:-) prídavky na dieťa v sume neuveriteľných 22,-€ur a poistenie dieťaťa,vlastne platí štát,či nie??:-)

Nie je možné pridávať komentáre.