Ako životným poistením poistiť úver

Ako životným poistením poistiť úver, či hypotéku
Ilustračný obrázok

Životné poistenie je veľmi dobrým riešením na zabezpečenie vašej schopnosti splácať úver, či hypotéku aj v prípade nečakaných a náhlych udalostí. Vaša schopnosť splácať tieto záväzky môže byť ohrozená pri čiastočnom, úplnom alebo trvalom výpadku príjmov. Medzi udalosti, ktoré takýto výpadok príjmu môžu spôsobiť patrí úmrtie, úraz, vážna choroba, dlhodobá práceneschopnosť, invalidita a nezamestnanosť.

Pri poistení úveru, či hypotéky je potrebné vychádzať z vášho aktuálneho rodinného stavu a vašich potrieb. Je vhodné, aby zabezpečenie splácať dlhodobé záväzky mali obaja partneri. Často sa totiž zabúda, že v prípade ak je poistený len jeden z partnerov, platiteľ úveru, pri výpadku príjmu druhého partnera nemusí rodine stačiť len jeden príjem na splácanie záväzku a aj na bežný život.

Zabezpečenie pre prípad úmrtia

Pre prípad úmrtia je vhodné, aby životné poistenie ste mali po celú dobu splácania úveru, či hypotéky, a vždy na sumu rovnajúcu sa výške nesplateného záväzku. Je vhodné, aby takéto zabezpečenie mali obaja partneri, to preto, aby v prípade úmrtia ktoréhokoľvek z nich vyplatila životná poisťovňa dostatok finančných prostriedkov na predčasné splatenie dlhu.

V prípade, ak by došlo k úmrtiu oboch partnerov pri jednej poistnej udalosti zostane dostatok peňazí aj na zabezpečenie pozostalých.

Zabezpečenie príjmu

Príjem je potrebné zabezpečiť minimálne na výšku splátky úveru, či hypotéky. Odporúča sa navýšiť túto sumu o nevyhnutné výdavky (náklady) potrebné na fungovanie rodiny. Nezamestnanosť, dlhodobá práceneschopnosť, hospitalizácia a invalidita sú najčastejším príčinami výpadku príjmu, proti ktorým sa môžete chrániť životným poistením.

Je dobré, ak si životné poistenie na zabezpečenie úveru dojednáte priamo v životnej poisťovni, alebo prostredníctvom odborného finančného či poisťovacieho poradcu, a nie sprostredkovane cez poskytovateľa úveru. S najväčšou pravdepodobnosťou sa pri uzatváraní životného poistenia u poskytovateľa úveru nikto nezaujíma o váš zdravotný stav. A práve zdravotný stav môže byť dôvodom na zníženie alebo zamietnutie prípadného poistného plnenia.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Ako životným poistením poistiť úver