Prečo nerušiť staré životné poistenie

Prečo nerušiť staré životné poistenie
Ilustračný obrázok

Najčastejším spôsobom ako môže poistný poradca na vás opäť zarobiť je, že vám ponúkne novú „výhodnejšiu“ poistnú zmluvu o životnom poistení. Pri tom vám starú zmluvu zruší, pretože vás presvedčí, že ju už nepotrebujete. Zvyčajne sa tak deje po piatich rokoch, pretože takto stará poistná zmluva o životnom poistení už negeneruje žiadnu províziu. Pre poistného poradcu je bezcenná.

Vy však málokedy takýmto spôsobom aj niečo získate. Jediný kto zrušením starých zmlúv o životnom poistení  získa je samotná poisťovňa. Preto sa niektoré ani nebránia takýmto praktikám.

Čo sa vám zrušením vašej starej zmluvy o životnom poistení môže stať?

Prídete o výhodné úročenie na zmluve o životnom poistení

S najväčšou pravdepodobnosťou ste vaše životné poistenie uzatvárali v čase, keď technická úroková miera bola vyššie než je súčasných 2,5%. Pri starších zmluvách o životnom poistení je možná úroková miera aj viac než 5%! Zrušením takejto zmluvy sa dobrovoľne ukrátite aj o veľmi výhodné úročenie vašich peňazí. Veď kto vám dnes dá viac než 5% úrok?

Zaplatíte poplatky za predčasné zrušenie zmluvy

Nedodržaním poistnej doby, ktorú ste sa zaviazali dodržať pri podpise vašej zmluvy o životnom poistení, vám životná poisťovňa bude účtovať aj rôzne poplatky za predčasné zrušenie tejto zmluvy. Je to aj z dôvodu toho, že životná poisťovňa vaše finančné prostriedky investované na finančných trhoch, musí z týchto trhov stiahnuť. S tým sú spojené nemalé náklady a rôzne poplatky. Pre vás predčasné zrušenie poistnej zmluvy o životnom poistení znamená, ľudovo povedané, že späť nedostanete ani toľko čo ste do nej – sporenia investovali.

Stratíte nárok na výhodnejšie sadzby poistného

Celé poisťovníctvo je založené na štatistikách. Čo znamená, že mladší človek je z hľadiska štatistiky menej rizikový, ako starší. Aj preto sú sadzby rizikového poistenia na vašej starej zmluve nižšie. Boli ste mladší a štatistický menej rizikový. Pri uzatvorení nového životného poistenia je veľmi pravdepodobné, že budete platiť viac. Je možné, že  k základnému poistnému vám bude prirátaná aj riziková prirážka.

Môžete byť už nepoistiteľný pre nové životné poistenie

Pri uzatváraní novej zmluvy o životnom poistení, ako aj pri navyšovaní poistnej sumy pri starších zmluvách, bude životná poisťovňa opätovne skúmať váš aktuálny zdravotný stav. Ak vo vašom zdravotnom stave medzitým nastali výrazné zmeny, môže sa stať, že vás poisťovňa na novú zmluvu o životnom poistení už nepoistí. Ak si staré životné poistenie ponecháte nezmenené, aj napriek vášmu zmenenému zdravotnému stavu, v prípade poistnej udalosti vám bude vyplatené poistné plnenie presne tak, ako to bolo dohodnuté v tejto pôvodnej zmluve.

Pred každým zrušením akejkoľvek zmluvy o životnom poistení si dôkladne zvážte o čo všetko prídete a čo naopak získate. Pouvažujte nad tým, či nie je iná možnosť ako riešiť váš aktuálny stav so životným poistením. Je viac než dobré sa v tomto prípade poradiť s odborným poradcom na životné poistenie.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Prečo nerušiť staré životné poistenie