Tri kroky k dobrému životnému poisteniu

Tri základné kroky k dobrému životnému poisteniu
Ilustračný obrázok

Ak sa rozhodujete o životnom poistení je potrebné pred samotným podpísaním konkrétnej zmluvy o životnom poistení dodržať tri základné, ale veľmi dôležité kroky. Tie môžu mať výrazný vplyv v budúcnosti na výplatu prípadných poistných plnení, teda na celkovom vašom zabezpečení.

1) Špecifikujte svoje potreby a priority

Je veľmi dôležité mať jasnú predstavu o tom koho, alebo čo si chcete prostredníctvo životného poistenia chrániť. Čo si potrebujete zabezpečiť. Pomenujte svoje obavy a predstavte si aj následky. Čo ak by sa niečo stalo? Aký vplyv by mala táto udalosť na vašu budúcnosť? Čo ak stratíte zamestnanie? Prídete o príjem? Čo to pre vás znamená? Čo ak nebudete vedieť splácať úver, leasing, pôžičky? Čo sa potom stane? Ak budete dlhodobo chorý? Invalidný? Ako dlho môžete takto žiť? Na tieto a podobné otázky je potrebné odpovedať. Naozaj dobré životné poistenie môžete mať len ak máte predstavu o vašich potrebách.

2) Vyhľadajte odborníka na životné poistenie

Tento moment je pre vaše dobré životné poistenie kľúčový. Odborník – poradca na životné poistenie pozná dokonale všetky možnosti, druhy a kombinácie životných poistení. Odborný poradca na základe analýzy vašich potrieb je schopný pripraviť jedinečné riešenie, takpovediac „ušité vám na mieru“. Pokiaľ neviete nájsť odborného poradcu na životné poistenie, ktorému by ste plne dôverovali, máte aj iné možnosti. Pýtajte sa známych. Aké majú oni životné poistenie? Kto je ich poradcom? Ako sú s ním spokojní? Porovnávajte, vyhodnocujte si všetky informácie a až potom sa rozhodujte. Dobrý odborný poradca na životné poistenie vám ušetrí veľa času a finančných prostriedkov. A nemusíte ani za ním chodiť on príde až k vám.

3) Podpíšte zmluvu o životnom poistení

Zdanlivo najjednoduchším a posledným krokom je podpísanie vašej zmluvy o životnom poistení. Predtým si veľmi pozorne skontrolujte v prvom rade všetky osobné údaje osôb, ktorých sa poistná zmluva týka. Najdôležitejšie sú mená a rodné čísla. Skontrolujte si, či sú správne uvedené oprávnené osoby a výška ich jednotlivých podielov. Prejdite si všetky druhy poistení a pripoistení vo vašej novej zmluve o životnom poistení, ktoré ste si dohodli. Či zodpovedajú vaším potrebám. Ak nie ste si s niečim istý pýtajte sa, alebo nahliadnite do Poistných podmienok daného produktu. Riadnym podpísaním návrhu poistnej zmluvy o životnom poistení všetkými oprávnenými osobami stáva sa tak tento dokument, v zmysle zákona, právne záväzným

Životné poistenie je lepšie mať a nepotrebovať,
ako ho nemať a potrebovať.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Tri kroky k dobrému životnému poisteniu