Na ako dlho mať životné poistenie

Na ako dlho mať životné poistenie
Ilustračný obrázok

Životné poistenie zabezpečuje štyri dôležité oblasti vášho života. V prvom rade životné poistenie chráni vašu rodinu v prípade poistnej udalosti. Životné poistenie chráni aj váš majetok pred jeho úbytkom a tiež chráni váš príjem pred stratou. V neposlednom rade životné poistenie vám pomôže nasporiť si dostatok peňazí do doby. keď ich budete potrebovať.

Keďže sa jedná o rôzne formy zabezpečenia oblasti vášho života, môže byť rôzna aj doba ich trvania. Všetko závisí od vašich potrieb. Podľa nich je vhodné nastaviť dobu trvania životného poistenia.

Na ako dlho chrániť rodinu

Životné poistenie ochráni vašu rodinu v prípade toho najhoršieho, ak príjem rodiny vypadne náhle, nečakane a navždy. Dobu trvania poistenia je dobré v tomto prípade nastaviť minimálne do 25 roku života vášho najmladšieho dieťaťa, kedy už bude samostatné a schopné postarať sa o seba.

Pokiaľ deti nemáte, alebo sú už dospelé, je vhodné životným poistením chrániť vašu rodinu po celé obdobie, kedy je závislá aj od vašeho príjmu. Obvykle do doby odchodu na dôchodok.

Na ako dlho chrániť majetok

Životné poistenie chráni aj váš majetok pred jeho stratou, hlavne v prípade úmrtia. Životné poistenie zabezpečí okamžité splatenie hypoték, úverov a pôžičiek. Práve preto je vhodné nastaviť dobu trvania poistenia až do dňa splatnosti najneskôr končiacej hypotéky, úveru či pôžičky.

Nezabudnite si pri posunutí, zmene termínu splatnosti hypotéky, úveru či pôžičky zmeniť aj dobu trvania životného poistenia.

Na ako dlho chrániť príjem

Životné poistenie chráni váš príjem pred jeho úplnou, alebo čiastočnou stratou v prípade choroby, úrazu, práceneschopnosti, pobytu v nemocnici, trvalých následkov, invalidity a nezamestnanosti. Optimálne je ak si nastavíte dobu trvania poistenia na celé obdobie vykonávania zárobkovej činnosti. V ideálnom prípade až do odchodu na dôchodok.

Pri poistení príjmu platia rôzne pravidlá pre zamestnaných a iné pre podnikateľov.

Na ako dlho si sporiť

Životné poistenie patrí z dlhodobého hľadiska medzi najbezpečnejšie formy sporenia. Finančné prostriedky nasporené prostredníctvom životného poistenia sa vám zhodnotia vyšším úrokom ako v banke. Tieto peniaze nie sú predmetom dedičského konania a navyše po celú dobu sporenia sú chránené pred exekúciou.

Vedeli ste, že sporenie cez životné poistenie je chránené pred exekúciou a nejde do dedičstva?

Doba trvania sporenia je veľmi individuálna záležitosť. Vo všeobecnosti však platí, že by nemala byť kratšia ako 10 rokov. Najčastejšie využívaným sporením v životnom poistení je sporenie na dôchodok. Tu platí, že čím skôr začnete, tým lepšie pre vás.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Na ako dlho mať životné poistenie