Životné poistenie ochráni váš majetok

Životné poistenie ochráni aj majetok
Ilustračný obrázok

Na ochranu vášho majetku je predsa určené majetkové poistenie. Ako si teda životným poistením chránite svoj majetok?

V prípade neočakávanej vážnej situácie slúži životné poistenie v prvom rade na zabezpečenie osôb, teda vás, vašich blízkych a vašej rodiny. Tieto situácie nezriedka majú výrazný vplyv na váš príjem. Či už ide o stratu zamestnania, hospitalizáciu, dlhodobú práceneschopnosť, či trvalé následky po úraze.

Bez dostatočného príjmu je ohrozená vaša schopnosť platiť dôležité výdavky. Medzi ne rozhodne patria náklady na bývanie, domácnosť, splátky úverov a pôžičiek.

Ak nedokážete platiť dôležité výdavky je výrazne ohrozený váš doterajší dôstojný život.

Práve preto máte životné poistenie, ktoré v prípade ak to budete najviac potrebovať zaplatí za vás splátky úverov a pôžičiek. Prispeje vám na bývanie a domácnosť. V prípade potreby zabezpečí pre vás aj nadštandardnú zdravotnú starostlivosť.

Životné poistenie zabezpečí váš príjem v najťažších životných situáciach.

Voľte si životné poistenie tak, aby ste v prípade núdze získali aj dostatočný finančný príjem na krytie všetkých vašich nákladov.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Životné poistenie ochráni váš majetok