Životné poistenie vám pomôže aj v nemocnici

Životné poistenie vám pomôže aj v nemocnici
Ilustračný obrázok

Vedeli ste, že v roku 2010 bolo evidovaných 1.154.755 prípadov hospitalizácií? Pritom až 877.172 prípadov tvoria hospitalizácie z dôvodu choroby a 91.808 prípadov z dôvodu úrazu. Práve preto je na mieste otázka, ako vám životné poistenie pomôže pri liečení sa v nemocnici?

(Štatistiky zdroj: NCZI)

Dekubity, staré nepolohovateľné postele, vtáčí trus, opadajúca omietka, spoločné a nevyhovujúce sociálne zariadenia,  hniloba na stenách, budovy v havarijnom stave .. žiaľ aj takýto je obraz nášho súčastného zdravotníctva. Štatistiky hovoria, že každoročne každý tretí občan slovenska strávi v nemocnici v priemere až 8 dní! Nikto z nás dopredu nevie, či sa v takomto prostredí v budúcnosti nebude musieť liečiť. Podvedome sa tomu bránime a tíško závidíme cudzincom ich pre nás nadštandardnú zdravotnú starostlivosť.

Aj v tomto prípade vám vie životné poistenie pomôcť tak, že vám zabezpečí dostatok peňazí nie len na získanie kvalitnejšej liečby, ale aj na výber zdravotníckeho zariadenia podľa vašich kritérií, či už doma, na súkromnej klinike alebo v zahraničí.

Poisťovacími a finančnými poradcami je často mylne prezentovaný názor, že jedine denné odškodné pri pobyte v nemocnici je poistením, ktoré vám má zabezpečiť kvalitnejšiu nadštandardnú zdravotnú starostlivosť a liečbu. Nie je tomu tak. Tak napríklad, operácia slepého čreva by vás na Slovensku stála približne 600 € vrátane štyroch dní hospitalizácie. Operácia žlčníka asi 750 €, kŕčové žily (varixy) necelých 280 €. Z denného odškodného pri pobyte v nemocnici by ste si tieto sumy asi len ťažko refundovali. Práve preto má každá životná poisťovňa vo svojej ponuke hneď niekoľko typov poistení a pripoistení, ktoré je možné s výhodou uplatniť práve v takýchto prípadoch liečenia úrazu alebo choroby. Medzi tieto poistenia rozhodne patrí:

  • denné odškodné pri úraze
  • denné odškodné v prípade dlhodobej práceneschopnosti
  • denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby alebo úrazu
  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí
  • poistenie vážnych (kritických) chorôb
  • poistenie chirurgických zákrokov
  • druhý medicínsky názor (SMO)

Výhodou životného poistenia je, že v prípade poistnej udalosti získate peniaze – poistné plnenie z každého poistenia, ktoré kryje danú poistnú udalosť. Takto môžete získať dostatočné množstvo finančných prostriedkov na krytie nákladov spojených nie len s pobytom v nemocnici, ale aj na následné liečenie choroby alebo následkov úrazu.

Modelový príklad:

Pán Hugo musí podstúpiť výmenu (endoprotézu) bedrového kĺbu. Nie je si však s diagnózou istý a tak požiada životnú poisťovňu, aby mu zabezpečila druhý medicínsky názor. Žiaľ druhý lekár potvrdí nevyhnutnosť tejto operácie a zároveň pánovi Hugovi odporúča kliniku, ktorá je najlepšia v tomto obore. Samotná operácia je vyčíslená na 4.300 €. K tomu je potrebné ešte zarátať 3 týždenný pobyt v nemocnici. Celkové náklady sa tak vyšplhali až na 5.700 €. Zdravotná poisťovňa odmieta túto operáciu preplatiť, nakoľko má za to, že sa nejedná o zdravie ohrozujúcu situáciu. Pán Hugo preto využije poistenie chirurgických zákrokov a požiada životnú poisťovni o zaplatenie operácie. Po operácií a pobyte v nemocnici je pán Hugo prepustený do domáceho liečenia. Nechodí do práce a takto prichádza o polovicu svojho príjmu. Aj teraz sa obráti na životnú poisťovňu, ktorá mu z poistenia denného odškodnenia v prípade dlhodobej práceneschopnosti doplatí chýbajúcu časť mzdy.

Ak by pán Hugo nemal životné poistenie a podrobil by sa operácií výmeny bedrového kĺbu musel by zo svojho zaplatiť 5.700 € a navyše by stratil za 3 mesiace PNky polovicu svojej mzdy, teda 3 x 300 €, nakoľko mesačná mzda, ktorú poberá pán Hugo je 600 € mesačne. Celkovo by pán Hugo potreboval na operáciu a ušlú mzdu 6.600 €.

Pán Hugo má dobré životné poistenie, z ktorého poistenia chirurgického zákroku získa 4.900 € na operáciu, 1.400 € za tri týždne strávené v nemocnici a 750 € ako náhradu za mzdu. Pán Hugo z poistenia získa až 7.050 €, čo je 450 € viac než potreboval. Pán Hugo môže tieto peniaze navyše použiť na darček pre manželku, alebo si zaplatí dovolenku, či liečebný pobyt v kúpeľoch.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Životné poistenie vám pomôže aj v nemocnici