Náhrada príjmu počas PN

Náhrada príjmu počas PN
Ilustračný obrázok

Každému z nás sa môže kedykoľvek stať, že z choroby alebo úrazu prestaneme pracovať a musíme sa liečiť. Ak odvádzate odvody do Sociálnej poisťovne a máte nemocenské poistenie patrí vám počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) náhrada príjmu a nemocenské dávky. To v žiadnom prípade nepokryje výšku vášho príjmu, nakoľko váš príjem poklesne približne na polovicu, alebo menej. Ak je výpadok príjmu krátkodobý nemusí sa nič stať. Ak sa jedná o naozaj dlhodobú práce neschopnosť výpadok príjmu môže mať výrazný vplyv na váš rodinný rozpočet.

Čo pomôže

Ak ste na PNke a váš príjem poklesne. Pomôže vám doplnenie chýbajúcich peňazí, aby ste aj naďalej mali svoj príjem v nezmenenej výške, ako by ste pracovali. Vykryť stratu príjmu – zárobku môžete z vašich úspor, pôžičkami alebo aj životným poistením, konkrétne z poistenia ušlého zárobku v prípade pracovnej neschopnosti.

Jedná sa o naozaj jednoduché poistenie. V prípade práceneschopnosti, ktorá trvá minimálne 11 dní a je z akéhokoľvek dôvodu, dostanete približne polovicu svojho zárobku v podobe náhrady príjmu od zamestnávateľa a nemocenskej dávky od Sociálnej poisťovne. Chýbajúce peniaze získate zo životného poistenia z poistenia ušlého zárobku v prípade PN. Takto výpadok príjmu nepocítite a aj naďalej môžete uhrádzať všetky náklady spojené so životom, napríklad bývanie, telefóny, pôžičky a úvery, stravu, ošatenie, deťom, poistenie a všetko ostatné.

Komu je poistenie určené a ako funguje

Poistenie ušlého zárobku v prípade pracovnej neschopnosti je určené všetkým zamestnancom a živnostníkom, ktorí majú príjem, zárobok. Pre všetkých ostatných, napríklad pre matky na materskej dovolenke, nezamestnaných, študentov a podobne, je toto poistenie zbytočné, nakoľko nahrádza len ušlý príjem, zárobok.

Celková suma peňazí, ktorú môžete v prípade PN získať z poistenia ušlého zárobku, sa vypočíta ako tzv. denná dávka krát počet dní celej práceneschopnosti. Denná dávka, alebo tiež aj poistná suma, sa vypočítava z vášho zárobku a jej výpočet je v každej životnej poisťovni podobný:

1) ak ste zamestnanec – výška dennej dávky je: váš čistý mesačný príjem / 2 / 30 dní

Príklad výpočtu dennej dávky (poistnej sumy) pre zamestnanca:

Ak váš mesačný príjem je 600 € v prípade PN vám bude chýbať 300 €, takže denne je to 10 €. Pretože 600 € / 2 = 300 € (chýbajúca polovica) / 30 (priemerný počet dní v mesiaci) = 10 € (optimálna výška dennej dávky)

2) ak ste živnostník – výška dennej dávky je: váš čistý ročný príjem (zisk, daňový základ) / 2 / 365 dní

Príklad výpočtu dennej dávky (poistnej sumy) pre živnostníka:

Ak váš čistý ročný príjem, zisk je 7.300 € v prípade PN vám bude chýbať polovica príjmu, takže denne je to 10 €. Pretože 7.200 € / 2 = 3.650 € (chýbajúca polovica) / 365 (počet dní v roku) = 10 € (optimálna výška dennej dávky)

Pri stanovovaní dennej dávky, teda poistnej sumy vždy platí, že táto suma spolu s predpokladanými dávkami nemocenského a predpokladanou náhradou ušlého zárobku od iných poisťovní nesmie prekročiť, po prepočítaní na kalendárne dni, výšku vášho čistého príjmu.

Tiež platí, že v prípade poistnej udalosti vyplácaná výška dennej dávky, poistnej sumy spolu s dávkami nemocenského a náhradou ušlého zárobku od iných poisťovní, ako aj náhradou ušlého zárobku z dôvodu choroby z povolania alebo pracovného úrazu nesmie prekročiť, po prepočítaní na kalendárne dni, výšku vášho čistého príjmu.

Výlukou z poistenia je vyplatenie sumy presahujúcej váš čistý denný príjem po sčítaní dennej dávky (poistnej sumy) a tomu podobných dávok iných poisťovní v prípade práceneschopnosti (poistnej udalosti)

Dobrou správou je, že niektoré poisťovne do určitej sumy dennej dávky v prípade straty zárobku neskúmajú váš príjem, zväčša až do výšky 20 € na deň.

Koľko peňazí môžete poistením získať

Suma peňazí, ktoré môžete z poistenia ušlého zárobku získať závisí odo dňa kedy máte nárok na poistné plnenie a od výšky dennej dávky, teda poistnej sumy. Plnenie v prípade choroby je obmedzené aj čakacou (karenčnou) dobou,  ktorá môže byť v trvaní od 2 do 6 mesiacov. V prípade vzniku práceneschopnosti v tejto čakacej dobe nie je táto PN pre životnú poisťovňu poistnou udalosťou a z tohoto dôvodu nebude vyplácať poistné plnenie. Na práceneschopnosť z dôvodu úrazu sa čakacia doba neuplatňuje.

Príklad vyplácanej sumy v prípade práceneschopnosti:

Máte poistenie ušlého zárobku s nastavenou dennou dávkou vo výške 15 € za každý deň práceneschopnosti po uplynutí 14 dní tejto PN. To znamená, že prvých 14 dní práceneschopnosti vám životná poisťovňa nebude plniť, avšak časť peňazí získate od svojho zamestnávateľa a Sociálnej poisťovne. Celkovo ste boli práceneschopný 245 dní (od 1.3. do 31.10.) a váš čistý mesačný príjem je 900 €. Celková výška nemocenskej dávky je 3.960,60 €. Za toto obdobie ôsmich mesiacov vám bude chýbať 3.239,40 €, pretože nepracujete. Z poistenia ušlého zárobku však získate 245 (počet dní PN) – 14 (dní neplnenia) = 231 dní x 15 € (výška dennej dávky) = 3.465,00 €. To znamená, že aj napriek vašej práceneschopnosti aj naďalej budete mať v plnej výške váš doterajší príjem a nepocítite tak výpadok peňazí z dôvodu práceneschopnosti. A navyše vám poisťovňa môže vrátiť zaplatené poistné, alebo vás oslobodiť od jeho platenia.

(Poznámka: Výpočty sú len orientačné a nemusia odrážať skutočnosť!)

V prípade dlhodobej práceneschopnosti vám životná poisťovňa môže vrátiť zaplatené poistné alebo vás oslobodiť od jeho platenia

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Náhrada príjmu počas PN

8 odpovedí na “Náhrada príjmu počas PN

 • 10/01/2018 at 21:58
  Permalink

  Dobrý den,

  chcem sa opytat ako to je s vyplacanim poistneho pocas PN. Som na pn-ke od 30.11.2017. Vsetky dokumenty som zaslala na adresu kooperativy 9.1.2018.Dennu davku mam 10 eur. Prosim vas ako je to s tym vyplacanim?
  Dakujem
  Horvathova

 • 12/01/2018 at 20:14
  Permalink

  Dobrý večer, Monika,

  každá poisťovňa vypláca poistné plnenie tak ako je to dohodnuté v poistných podmienkach a vo vašej poistnej zmluve. Jednou z podmienok na vyplatenie poistného plnenia z poistenia práceneschopnosti z dôvodu choroby je, že práceneschopnosť vznikla po uplynutí čakacej doby. Čakacia doba je v poistných podmienkach stanovená doba od začiatku poistenia, počas ktorej poisťovňa nevypláca poistné plnenie. Na úrazy sa čakacia doba neuplatňuje.

  V poistnej zmluve máte dojednané, od ktorého dňa trvania práceneschopnosti máte nárok na poistné plnenie. Obvykle to býva 14 dní. Výška poistného plnenia sa potom vypočíta ako počet zvyšných dní do konca práceneschopnosti x výška poistnej sumy, denného odškodného. Podľa toho čo píšete je výška vami dojednanej poistnej sumy 10 eur.

  Uvediem príklad: Klient má dojednané poistenie PN od 14. dňa trvania nepretržitej práceneschopnosti. Klient bol práceneschopný celkom 30 dní. Výška denného odškodného, poistnej sumy, si klient dohodol na 10 eur za každý deň PN. Za prvých 14 dní PN klient nemá nárok na poistné plnenie. Plnenie má až 15 a každý ďalší deň trvania PN až do jej ukončenie. V našom príklade teda nárok vzniká za 16 dní. Poistené plnenie sa potom vypočíta ako 16 dní x 10 eur = 160 eur.

  Prajem vám život v istote.

 • 10/03/2018 at 21:42
  Permalink

  Dobrý večer,
  prosím o radu v prípade spôsobu započítania doby potrebnej na nevyhnutne liečenie úrazu zo strany poisťovne pri započítavaní : som na PN od 5.2.2018 s tým že až 5.3. mi bola stanovená relevantná diagnostika s termínom operácie 16.4.2018. Mám dovtedy prerušit PN ,ísť do práce s tým, že pôjdem zase na PN od 16.4. najmenej na ďalší 1,5 mesiaca? Alebo mám zostať na nepretržitej PN / t.j.cca 120 dní PN/ až do úplného vyliečenia úrazu?

  Ďakujem.

 • 11/03/2018 at 7:22
  Permalink

  Dobrý deň, Richard,

  pri uplatnení si poistného plnenia z poistenia dennej dávky pri liečení úrazu nemusíte byť práceneschopný. Do doby liečenia sa obvykle započítavá doba od prvej návštevy lekára (chirurgia, pohotovosť a pod.) až po posledný deň návštevy u lekára, kedy lekár ukončí liečenie. Podmienkou poskytnutia plnenia je, že sa úraz musí liečiť minimálny počet dní stanovený v poistnej zmluve. Obvykle to býva minimálne 14 dní liečenia úrazu.

  Výška poistné plnenia sa vypočíta: denná dávka x počet dní liečenia úrazu. Poisťovňa vám vyplatí poistné plnenie obvykle za každý deň liečenia úrazu, maximálne však za počet dní uvedených v tabuľke denné odškodného liečenia úrazu. Čiže, ak by ste sa liečili 120 dní, ale v tabuľke je uvedených max. 90 dní, poisťovňa vám vyplatí plnenie len za 90 dní. Ak by to bolo naopak, že by ste sa liečili 90 dní, ale v tabuľke by bolo uvedené max. 120 dní, poisťovňa by vám poskytla peniaze len za 90 dní liečenia.

  Ak ukončíte liečenie úrazu a neskôr budete v liečení pokračovať, mám za to, že vám poisťovňa nebude plniť za dni ďalšieho liečenia úrazu. PNku ukončiť, alebo prerušiť môžete. Uvediem príklad: máte úraz, napr. zlomenú nohu. Navštívili ste lekára a ten vás vypíše. Začína sa doba liečenia úrazu. Po mesiaci lekár ukončí práceneschopnosť. Sadru máte stále, takže liečenie úrazu pokračuje. Po ďalšom mesiaci vám dajú sadru dole a lekár ukončí liečenie úrazu. Poisťovňa za dobu liečenia úrazu bude považovať dobu od prvej návštevy lekára až po poslednú návštevu, a nie od začiatku PN až po jej ukončenie.

  Prajem vám život v istote.

 • 21/03/2018 at 15:01
  Permalink

  Dobrý deň,
  chcela by som sa spýtať ako je s vyplácaním poistného počas PN. Od 16.2.2018 som PN, vyplácanie PN mám po 15. dňoch spätne, papiere do poisťovne som zaslala 15.3.2018, doteraz som stále PN. Kedy približne môžem očakávať vyplatenie pripoistenia PN? Vypláca sa každý kalendárny mesiac alebo až naraz po ukončení PN? Ďakujem.

 • 21/03/2018 at 16:21
  Permalink

  Dobrý deň, Michaela,

  obvykle poisťovňa vypláca poistné plnenie po ukončení šetrenia nárokov poisteného po poistnej udalosti. To znamená, že v prípade poistenia PN to môže byť po ukončení práceneschopnosti.

  Mnohé poisťovne však poskytujú možnosť poskytnutia zálohy na poistné plnenie na základe žiadosti poisteného. Obvykle to býva po mesiaci trvania poistnej udalosti, vo vašom prípade PN. Ak chcete od poisťovne dostávať zálohu na poistné plnenie pravidelne, pravdepodobne budete musieť poisťovňu každý mesiac trvania vašej práceneschopnosti požiadať o zálohu.

  Michaela, odporúčal by som vám obrátiť sa na poisťovňu s písomnou žiadosťou o vyplatenie zálohy na poistné plnenie z poistenia práceneschopnosti za posledný mesiac trvania vašej PN.

  Prajem vám život v istote.

 • 22/03/2018 at 11:46
  Permalink

  Dobrý deň chcela by som sa spýtať. Som na PN od 16.1.2018 a momentálne som aj hospitalizovana v nemocnici, no 28.3.mam nastúpiť na materskú takže musím ukončiť PN. Mojou otázkou teda je aké papiere potrebujem vyplniť a ci ich mam odovzdať na poisťovni hneď alebo počkať do pôrodu keby mi náhodou robili cisársky(tiež ho mam poistený) a dat potom všetko spolu. Ďakujem

 • 22/03/2018 at 13:56
  Permalink

  Dobrý deň, Ivana,

  keďže práceneschopnosť a cisársky rez sú 2 poistné udalosti z dvoch rôznych poistení nie je potrebné, aby ste čakali na žiadosť o poistné plnenie z poistenia práceneschopnosti až do pôrodu, ak by vár robili sekciu.

  Žiadosť o vyplatenie poistného plnenia z poistenia práceneschopnosti si môžete podať hneď, ako ukončíte PN, teda keď pôjdete na materskú. Poisťovni budete musieť predložiť minimálne žiadosť o poistné plnenie (obvykle mávajú poisťovne svoje vlastné tlačivá), kópiu lekárom potvrdený začiatok PN a ukončenie PN. Poisťovňa od vás môže ešte žiadať aj lekárske správy, vrátane prepúšťacej správy z nemocnice a potvrdenie od Sociálnej poisťovne o výške nemocenskej dávky, ktorú vám počas práceneschopnosti vyplatila. Aké dokumenty bude potrebné predložiť na podloženie nároku poistného plnenia záleží od konkrétnej poisťovne.

  Ak sa neskôr pri pôrode budete musieť podrobiť aj cisárskemu rezu podáte si žiadosť na poistné plnenie z poistenia chirurgického zákroku. Stačí v čase, keď už budete doma aj s dieťatkom.

  Prajem vám život v istote.

Nie je možné pridávať komentáre.