Ako funguje flexibilné životné poistenie

Ako funguje flexibilné životné poistenie
Ilustračný obrázok

Donedávna sa životné poistenie uzatváralo veľmi jednoduchým spôsobom. Väčšinou bol daný „úrazový balíček“, ktorý obsahoval všetky bežné úrazové poistenia s vopred nastavenými poistnými sumami. Uvedením flexibilného životného poistenia na trh sa životné poistenie od základov zmenilo. Veľký dôraz sa kladie na vaše potreby, ktoré sa časom menia. S meniacimi sa potrebami, sa mení aj vaše flexibilné životné poistenie.

Flexibilné životné poistenie sa dokáže prispôsobiť vám, vaším potrebám

Ako funguje flexibilné životné poistenie

Flexibilné životné poistenie je ako skladačka. Základ tvorí hlavné poistenie. To môže byť so sporením, alebo bez sporenia, len ako rizikové. K hlavnému životnému poisteniu si potom môžete ľubovoľne dojednávať rôzne ďalšie poistenia a pripoistenia, ktoré vám životná poisťovňa umožňuje. Je zrejmé, že iné životné poistenie potrebujete, ak ste sami, a iné ak máte rodinu. Iné životné poistenie potrebuje mladý človek, a iné starší. Iné životné poistenie potrebujete ak pracujete, a iné ak podnikáte. Práve pomocou flexibilného životného poistenia si vyskladáte poistenie, ktoré bude zodpovedať vašim potrebám v danom čase.

Výhody flexibilného životného poistenia

Nespornou výhodou flexibilného životného poistenia je, že si ľubovolne môžete meniť dĺžku trvania jednotlivých poistení, ako aj výšku poistného plnenia. Môžete ho navýšiť, ale aj znížiť. Záleží len na vás, a vašich aktuálnych potrebách.

Niekedy vám môže prísť vhod nepotrebné poistenia vášho flexibilného životného poistenia zrušiť, a alebo doplniť o práve potrebné. Dôležite je, aby hlavné poistenie trvalo po celú dobu poistenia.

Tip pre vás

V čase nedostatku finančných prostriedkov na úhradu poistného si môžete pomôcť úpravou, prispôsobením flexibilného životného poistenia. Takto nestratíte finančné prostriedky, ktoré ste si dovtedy prostredníctvom poistenia našetrili, a vyhnete sa tiež poplatkom za predčasné zrušenie poistnej zmluvy. Navyše budete aj naďalej poistení.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Ako funguje flexibilné životné poistenie