Prvá pomoc pri kritickej chorobe

Prvá pomoc pri kritickej chorobe
Ilustračný obrázok

Poistenie kritických (vážnych) chorôb je na Slovensku dosť podceňované. Mnohí poisťovací poradcovia, obchodníci so strachom, vo vás vzbudzujú obavu, že to najhoršie čo môže ohroziť váš príjem je úraz a jeho prípadné trvalé následky. To však nemusí byť pravda!

Štatistiky ukazujú, že oveľa častejšie ohrozí váš príjem choroba než úraz. Odborníci bijú na poplach. Výskyt vážnych civilizačných chorôb z roka na rok stúpa.

Vedeli ste, že až 75% ľudí v produktívnom veku je hospitalizovaných z dôvodu diagnostikovania niektorej z kritických chorôb?

Medzi najčastejšie príčiny hospitalizácie patria choroby obehovej sústavy, nádory, choroby dýchacej a tráviacej sústavy. Diagnostikovaním niektorej z kritických chorôb sa vám výrazne zmení život. Prvú pomoc vám, okrem podpory vašich blízkych, môže poskytnúť aj dobré životné poistenie.

Pretože kritická choroba je vážnym zásahom do vášho života je potrebné správne určiť výšku poistnej sumy. Optimálnu výšku poistného plnenia pri poistení kritických chorôb je možné určiť z dôkladnej analýzy vašich potrieb. Mala by vychádzať v prvom rade z vašeho príjmu.

Poistným plnením pri poistení kritických chorôb je jednorázová dávka, ktorej výšku ste si dohodli v poistnej zmluve.

Finančné prostriedky z poistenia kritických chorôb môžete použiť na samotnú liečbu. S výhodou je možné peniazmi z poistenia financovať špeciálnu liečbu v zahraničí, podpornú a kúpeľnú liečbu, alebo rehabilitácie. Z poistenia kritických chorôb je možné financovať prestavbu, rekonštrukciu bývania na bezbariérové, nákup zdravotníckych pomôcok, ale aj náklady na ošetrovateľskú službu.

Ľudia trpiaci na kritickú chorobu sú často dlhodobo práceneschopní. V tom horšom prípade nemôžu ďalej vykonávať svoju prácu. Sú odkázaní na podporu štátu, ktorá je veľmi nízka. Práve preto je poistenie kritických chorôb vhodné kombinovať a doplniť o poistenie práceneschopnosti, denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby, poistenie chirurgického zákroku, poistenie dočasného invalidného dôchodku a oslobodenia v prípade invalidity. Váš príjem nebude ohrozený a získate peniaze navyše.

Pred uzatvorením zmluvy o životnom poistení je dobré poradiť sa s odborným poradcom na životné poistenie, ktorý vám navrhne správnu kombináciu poistenia chorôb a zároveň určí aj dostatočnú výšku poistnej sumy.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Prvá pomoc pri kritickej chorobe