Dovolenka ako riziko

Dovolenka ako riziko
Ilustračný obrázok

Od dovolenky prirodzene očakávate, že bude skvelá od začiatku až do konca. Je však veľa vecí, ktoré neplánujete a môžu sa stať vďaka náhode. Tie príjemné vás potešia a tým ostatným sa snažíte predchádzať. Uvažovali ste už niekedy nad tým o koľko sa môže vaša dovolenka predražiť ak nastane udalosť na, ktorú nie ste pripravení a zabezpečení?

Strata alebo krádež batožiny? Pokiaľ na dovolenku nevozíte celý svoj majetok, nemusí to byť veľká škoda. Vybavovanie nových dokladov? Trocha mrzutosti, menšie poplatky a máte to za sebou. Havária? Tak to už je vážnejšia situácia a aj škody môžu byť nemalé. Ale čo také náhle ochorenie? Alebo úraz? Koľko stoja v zahraničí náklady na liečenie? Od niekoľko stoviek až po státisíce eur!

Liečebné náklady na mnohé, na prvý pohľad menej závažné úrazy či ochorenia, sa môžu v zahraničí pohybovať v desiatkach tisíc eur

Pre ilustráciu uvádzam v tabuľke poistné plnenia, ktoré v roku 2012 Allianz – slovenská poisťovňa vyplatila svojim klientom z cestovného poistenia, ako úhradu liečebných nákladov v zahraničí:

Destinácia Poistná plnenie    Poistná udalosť
USA 111.000 €    Úraz bedrovej kosti – hospitalizácia a repatriácia
USA 32.000 €    Epileptický záchvat – ošetrenie
Egypt 31.000 €    Fraktúra ramena a zápästia
Japonsko 27.000 €    Vyhľadanie nezvestného – záchranná činnosť
USA 25.000 €    Vysoký tlak – ošetrenie a lieky
Nemecko 23.000 €    Viacnásobné zlomeniny
Kanada 22.000 €    Zápal slepého čreva
Čile 19.000 €    Zlomené zápästie

(Zdroj: Allianz – slovenská poisťovňa, a.s. – tlačová správa)

Medzi krajiny s veľkým počtom poistných udalostí patria Egypt, Turecko, Chorvátsko a Bulharsko. Hlavne preto, že tieto krajiny sú našimi obľúbenými dovolenkovými destináciami. Naproti tomu USA sú príkladom krajiny, v ktorej aj menší úraz alebo ochorenie vás môže vyjsť veľmi draho.

Čo vám pomôže v prípade liečenia sa v zahraničí

Mať uzatvorené len životné poistenie nestačí. Životné poistenie nie je dostatočnou zárukou finančného zabezpečenia liečebných nákladov v zahraničí, pretože úlohou životného poistenia je v prvom rade zabezpečenie straty vášho príjmu a ochrana rodiny. A podobne je to aj v prípade zdravotného poistenia, ktoré platí len v štátnych zmluvných zdravotníckych zariadeniach aj to len v rámci európskej únie za predpokladu, že máte so sebou európsky preukaz zdravotného poistenia. Na úhradu nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí je určené cestovné poistenie.

Najvýhodnejším riešením pre vás je kombinácia zdravotného, cestovného a životného poistenia. Práve takáto kombinácia vám môže v prípade nevyhnutného liečenia ochorenia alebo úrazu v zahraničí výrazne pomôcť.

Príklad:

Ste v zahraničí a utrpíte úraz. V miestnej ambulancii, ktorá je zmluvným zdravotníckym zariadením si na prvotné ošetrenie vystačíte aj s európskym preukazom zdravotného poistenia. Avšak váš úraz sa časom skomplikoval a je nutné vás operovať v najbližšej nemocnici, ktorá je súkromná. Ani v tomto prípade nemáte problém, pretože vám pomôže cestovné poistenie, ktoré hradí náklady spojené s nevyhnutným liečením v štátnych (zmluvných), ale aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach . Dovolenka končí a vy stále nie ste na tom dobre. Čo rodina, vaši blízki? Odídu domov a vás nechajú v zahraničí v nemocnici? Ale vy máte aj životné poistenie. Keďže ste sa podrobili operácií zo životného poistenia z pripoistenia operácií máte takisto nárok na poistné plnenie, samozrejme za predpokladu, že ho máte dojednané. Z týchto peňazí si viete uhradiť náklady na liečbu, prípadné rehabilitácie, ale aj náklady spojené s predĺženým pobytom v zahraničí pre seba aj svoju rodinu.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Dovolenka ako riziko