Sedem hriechov poisťovacích poradcov

Sedem hriechov poisťovacích poradcov
Ilustračný obrázok

To čo tu teraz napíšem sa určite nebude mnohým páčiť. Nechcem nijako znevažovať prácu poisťovacích poradcov. Naozaj sú aj taký, ktorým v prvom rade ide o klienta a nie o osobný prospech, teda províziu. Žiaľ musí konštatovať, že väčšina poisťovacích poradcov sa pravidelne dopúšťa hneď niekoľkých, prípadne všetkých týchto „hriechov“.

1) Slepota a hluchota

Áno, i keď povedané len obrazne, mnohí poisťovací poradcovia sú slepí a hluchí k vašim potrebám. Nepýtajú sa vás na ne. Nerobia žiadne analýzy. Ich zmluvy sú všetky akoby kópiou jednej. Nájdete tam sporenie, poistenie rizika smrti, úrazové pripoistenia a oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity. A takéto zmluvy o životnom poistení sú podsúvané každému bez ohľadu na vek, zamestnanie, či postavenie v rodine. Bez ohľadu na vaše potreby.

2) Predaj

Nie je žiadnym tajomstvom, že poisťovací poradcovia žijú z odmien, provízií, ktoré im vypláca ten ktorý finančný ústav. Avšak bežne sa stáva, že sa veľmi ľahko poradca zamení za predajcu. Ponúka vám produkty a služby, ktoré naozaj nepotrebujete. Hlavnou myšlienkou a cieľom stretnutia poradcu – predajcu s vami je predať.

3) Nátlak

Najčastejšie slová a ich obmeny, ktoré sa pri nátlaku používajú sú „musíte“, „nemáte inú možnosť“, „nedá sa“. Existujú „jemné“ formy nátlaku, ale aj „hrubé“ hraničiace až s podvodom a trestným konaním! Poradca je tu, aby vám poradil, pomohol nájsť to najvhodnejšie riešenie pre vás, a nie na to, aby za každú cenu získal váš podpis na zmluve.

4) Klamstvo a nadľahčovanie

Žiaľ toto je asi najčastejším hriechom poisťovacích poradcov. Klame sa takmer vždy. Či už vedome, alebo nevedome. Pre laika je naozaj ťažké rozlíšiť pravdu a lož. Vždy to záleží len od danej situácie a okolnostiach. Bežne sa to stáva pri vyplňovaní záznamu o zdravotnom stave poisteného – zdravotný dotazník. Poisťovací poradca, aby predišiel pozastaveniu, či zrušeniu vašej zmluvy o životnom poistení z dôvodu zvýšeného zdravotného rizika, vyplní zdravotný dotazník tak, že sa stanete pre životnú poisťovňu zdravý, v prípade ak nejaké choroby naozaj máte. On má zmluvu, a vám bude poistné plnenie pri poistnej udalosti krátené, alebo ho nedostanete vôbec.

5) Nezáujem

Je ďalším veľmi rozšíreným hriechom poisťovacích poradcov. Ako náhle majú od vás podpísanú zmluvu o životnom poistení, stávate sa len jedným z mnohých. Už o vás nemajú záujem. Teda majú, ale len v tom prípade, ak chcú vám opäť niečo predať. Kedy vám naposledy zavolal poisťovací poradca len preto, že sa zaujíma o vás, vaše zdravie, deti, či rodinu? Proste len tak?

6) Chamtivosť

Je to dané spôsobom ohodnotenia ich práce. Čím viac zmlúv majú, tým sú lepší. Majú viac provízií, viac odmien, viac výhod, viac zájazdov, viac a viac a viac! A preto budú opäť a opäť u vás predávať, klamať vás a používať nátlak. Aby mali viac.

7) Neodbornosť

Neodbornosť je pre mňa najväčší hriech, ktorého sa môže poisťovací poradca dopustiť. Mnohí prejdú len základnými povinnými školeniami a na ďalšie jednoducho nemajú chuť. Nakoľko nemajú poznatky o nových trendoch a možnostiach v oblasti životného poistenia, reálne tak maria šancu vytvoriť vám pre vás výhodné životné poistenie za prijateľnú cenu.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Sedem hriechov poisťovacích poradcov